Structure


10:50' SA-25, 25/12/2013
Structure
Total hits 152  -  Last update 25/12/2013 10:50' SA
Members unit
Director: Engineer Nguyen Manh HieuAddress: 5th floor, 95/2 Chua Boc-Dong Da-HanoiTelephone: 04-38525339, extension 307Fax: 04-35632169Email: tuvancokhi@hec.com.vn
Head: Master of Engineering: Vo Nhu HungAddress: 2nd floor, 95/2 Chua Boc street-Dong Da district-HanoiTelephone: 04-38526285Fax: 04-35632169E-mail: phongkinhdoanh@hec.com.vn ktkhhec1@hn.vnn.vn
Page: 1 2 3

Tài nguyên

© 2012 Vietnam Hydraulic Engineering Consultants Corporation - JSC.
Address: 95/2 Chua Boc Street, Dong Da District, Hanoi - Tel: (04) 3852-6285 - Fax: (04) 3563-2169
Chief Editor: Vo Van Lung - Deputy Director General

Visit Total: .
Visitor Online: .
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,