HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam
09:55' SA 06/06/2012
Vị trí dự án: Sông Côn - Bình Định - Công trình đang được xây dựng.
Thời  gian xây dựng: Thời gian KSTK: 1995-2001  Khởi công: năm 2002
Chủ nhiệm đồ án: Nguyễn Hữu Ngọc - Nguyễn Xuân úc
Nhiệm vụ dự án: - Cắt giảm lũ cho hạ du sông Côn;  - Tưới: 27.660 ha phía nam tỉnh Bình Định; - Nuôi trồng thuỷ sản; - Phát điện; - Xả 3 m3/s xuống sông Côn bảo vệ môi trường
09:52' SA 06/06/2012
Vị trí dự án:  Sông Chu - Thường Xuân, Thanh Hoá
Thời gian xây dựng:  KSTK: 1999-2004;  Khởi công: 02/02/2004
Chủ nhiệm đồ án: Đinh Xuân Tứ, Lê Văn Ngọ, Lê Mạnh Hiệp, Hoàng Minh Dũng, Võ Văn Lung
09:50' SA 06/06/2012
Công trình hồ Tả Trạch có diện tích lưu vực 717Km2, dung tích chứa trên 509 triệu m3, bao gồm các hạng mục chính: đập chính dài 1.112m, cao 56m, rộng 8m; 4 đập phụ có tổng chiều dài trên 660m; đập tràn xả lũ 6 cửa, với tổng chiều rộng đường tràn 60m; 2 cống lấy nước và nhà máy thuỷ điện công suất 18.000KW, sản lượng khoảng 60 triệu KW/h/năm.
09:47' SA 06/06/2012

Vị trí dự án: Sông: Lòng Sông - Bình Thuận

Thời gian xây dựng: Khởi công năm 2001

Chủ nhiệm đồ án: Lê Văn Ngọ - Đỗ Văn Xứng - Phan Văn Lượng

Nhiệm vụ dự án: Tưới: 4260 ha

09:45' SA 06/06/2012

Vị trí dự án: Sông Lu - Ninh Thuận

Thời gian xây dựng:1998, 2001

Chủ nhiệm đồ án: Giả Kim Hùng,Trần Minh Tân

Nhiệm vụ dự án: - Tưới: 3000 ha đất canh tác của huyện Ninh Phước; - Cấp nước sinh hoạt; -Chậm lũ

09:50' SA 05/06/2012

Vị trí dự án: Nằm trên thượng nguồn suối Easuop hạ 7km nhằm liên kết 2 hồ để phục vụ dự án tổng hợp khu tưới Easuop

Thời gian xây dựng: Khởi công ngày 12/6/2001

Chủ nhiệm đồ án: Hoàng Minh Dũng, Phan Như Hải, Nguyễn Hữu Ngọc

Nhiệm vụ dự án: - Diện tích tưới: 9455 ha; - Cấp nước sinh hoạt; - Phục vụ chăn nuôi; - Cải tạo khí hậu; - Kết hợp phát điện N=1600 kw

09:48' SA 05/06/2012

Vị trí dự án: Cụm công trình đầu mối xây dựng trên đoạn sông Ayun, thuộc xã Hơ Bông, huyện Chư Sé, tỉnh Gia Lai (2000)

Chủ nhiệm đồ án: Trần Đăng Ầm, Lê Đình Tuyết

Nhiệm vụ dự án:Tưới tự chảy cho 13 500 ha canh tác thuộc huyện Ayun; Cấp nước cho nhà máy đường công suất 2 800 T/ngày; Kết hợp nuôi trồng thuỷ sản, phát điện phục vụ các trạm bơm tưới trong vùng (công suất 2 700 KW).

Page: 1 2 3 4
Thư viện ảnh

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (04) 3852-6285 - Fax: (04) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .