HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

Hồ Yên Lập


01:58' CH-26, 26/07/2012


Vị trí dự án:
Sông: Míp, suối Vạn Nho - Quảng Ninh
Thời gian xây dựng: 1979
Chủ nhiệm dự án: LCKTKT+TKKT: Đào Tùng
Nhiệm vụ dự án:

         - Tưới: 10.064 ha

         - Điều tiết lũ

Các thông số kỹ thuật chủ yếu:

Diện tích lưu vực (Flv): 183 km2
Cấp công trình: II
Mực nước gia cường (MNGCp=0,5%): + 31,37 m
Mực nước dâng bình thường MNDBT): +29,50 m
Mực nước chết (MNC): +11,50 m
Dung tích toàn bộ (Wtb): 127,5 triệu m3
Dung tích hữu ích (Whi): 118,120 triệu m3
Dung tích chết (Wc): 9,380 triệu m3 nước

Quy mô kết cấu các hạng mục công trình chính:

• Đập đất ngăn sông dài 270m, cao (Hmax) = 40 m và các đập phụ
• Tràn mặt có cửa, kích thước n (bxh) = 3(8x6)m, Qxảp=0,5%= 830 m3/s, cao trình đỉnh tràn: +23,50
• Cống gồm 2 ống, đường kính ống D=1,75m, chiều dài toàn bộ cống 160m, hành lang kiểm tra có kích thước 6,5 x 6,5m.
• Hệ thống kênh:
      + Kênh tưới dài 560 km, trong đó:
      + Kênh chính: 25 km, Kênh cấp 1: 115 km, Kênh cấp 2, 3, 4: 152 km v.v... và 1590 công trình trên kênh. Có xi phông sông Chanh lần đầu tiên áp dụng phương pháp thi công đánh chìm.
Số lượt xem: 97  -  Cập nhật lần cuối: 26/07/2012 03:14' CH
Các bài khác:
Thư viện ảnh

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (04) 3852-6285 - Fax: (04) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .