HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

Thủy Điện Định Bình


10:49' SA-04, 04/06/2012


Vị trí dự án:
Nằm bên trái lòng sông Kôn tại khoang đập tràn số 8-xã Vĩnh Hảo, huyện
                     Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định

Chủ nhiệm đồ án: Nguyễn Xuân Úc

Nhiệm vụ dự án:

- Phát điện với công suất: 6600KW

- Chống lũ tiểu mãn, lũ sớm, lũ muộn

- Giảm lũ, cấp nước cho công nghiệp và sinh hoạt

- Cấp nước tưới cho nông nghiệp, công nghi ệp nông thôn và dân sinh

Các thông số kỹ thuật chủ yếu:

Cấp công trình : Cấp III

Thông số kỹ thuật nhà máy :

+ Lưu lượng nhỏ nhất qua 1 tổ máy : Qmin=9,78 m3/s

+ Lưu lượng lớn nhất qua 1 tổ máy : Qmax=12,5 m3/s

+ Cột nước tính toán : Htt=30,74m

+ Công suất lắp máy : Nlm= 6,6MW

+ Số tổ máy: 2 tổ máy

+ Loại tuốc bin : Tuốc bin tâm trục (Francis)

+ Máy phát đồng bộ 3 pha trục đứng

+ Điện lượng bình quân năm =32,22 triệu KW

Số lượt xem: 156  -  Cập nhật lần cuối: 30/07/2012 01:22' CH
Thư viện ảnh

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (04) 3852-6285 - Fax: (04) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .