HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

Báo cáo Tài chính Tóm tắt từ 01/01/211 đến 31/12/2011


04:01' CH-17, 17/04/2012

Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP
Báo cáo tài chính năm 2011-đã được kiểm toán.

Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC).

  • Trụ sở chính tại số 1 Lê Phụng Hiểu, TP. Hà Nội, Việt Nam.
  • Điện thoại: (08) 4.38 241 990, Fax: (08) 4. 38 253 973.
  • Website: www.aasc.com.vn;
  • Email: aaschn@hn.vnn.vn.

Ý kiến Kiểm toán độc lập: Theo ý kiến chúng tôi, ngoại trừ các vấn đề nêu trên và ảnh hưởng của chúng, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của HEC tại ngày 31/12/2011 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2011, phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan.
Các nhận xét đặc biệt khác: không có.

Tải File: Bao cao tai chinh 2011.pdf về để xem chi tiết


Số lượt xem: 146  -  Cập nhật lần cuối: 08/08/2012 04:17' CH
Liên hệ với HĐQT
Thông tin liên lạc
Họ Tên:
*
Địa chỉ:
*
Điện thoại:
*
E-mail:
*
Thông tin thêm:
Nội dung liên hệ
Tiêu đề:
*
Mã cổ đông:
*
Nội dung:
*
File đính kèm:
Mỗi file đính kèm có dung lượng không được vượt quá 2048 KB
Mã kiểm tra:
VIE Portal NG Captcha Image*

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (04) 3852-6285 - Fax: (04) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,