HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP


02:42' CH-29, 29/04/2016

Ngày 28 tháng 04 năm 2016, tại trụ sở HEC số 2 ngõ 95 đường Chùa Bộc - quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và thông qua các nội dung chính sau đây:

  1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.
  2. Báo cáo của BKS về thẩm tra các báo cáo của HĐQT.
  3. Nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) sửa đổi, bổ sung lần thứ hai.
  4. Thoái vốn của HEC tại Công ty Cổ phần tư vấn và Đầu tư thủy lợi thủy điện (HEC17) trong năm 2016.
  5. Bầu bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ II (2013 - 2018).

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội:

Các cổ đông tham dự Đại hội làm lễ chào cờ

Ông Nguyễn Phong Thắng - Trưởng BKS Báo cáo điều kiện tiến hành Đại hội

Ông Lê Mạnh Hiệp - Thành viên HĐQT, PTGĐ Thông qua Quy chế làm việc và chương trình của Đại hội

Ông Võ Văn Lung CT HĐQT - Chủ tọa Cử Thư ký Đại hội & Đề cử Ban kiểm phiếu

.

Ông Nguyễn Ngọc Lâm - TGĐ, phó CT HĐQT đọc báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2015 & kế hoạch hoạt động năm 2016.

Các cổ đông lắng nghe Trưởng Ban kiểm phiếu phổ biến nguyên tắc, thể thức biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội & bầu cử bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ II (2013-2018).

Bà Trần Thị Phương Hảo - Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã được Đại hội thông qua.

Số lượt xem: 124  -  Cập nhật lần cuối: 29/04/2016 05:17' CH
Liên hệ với HĐQT
Thông tin liên lạc
Họ Tên:
*
Địa chỉ:
*
Điện thoại:
*
E-mail:
*
Thông tin thêm:
Nội dung liên hệ
Tiêu đề:
*
Mã cổ đông:
*
Nội dung:
*
File đính kèm:
Mỗi file đính kèm có dung lượng không được vượt quá 2048 KB
Mã kiểm tra:
VIE Portal NG Captcha Image*

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (04) 3852-6285 - Fax: (04) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,