HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017


01:38' CH-28, 28/04/2017

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP

Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhiệm kỳ II (2013-2018) được tổ chức vào ngày 28/04/2017.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm:

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Số lượt xem: 198  -  Cập nhật lần cuối: 28/04/2017 03:03' CH
Liên hệ với HĐQT
Thông tin liên lạc
Họ Tên:
*
Địa chỉ:
*
Điện thoại:
*
E-mail:
*
Thông tin thêm:
Nội dung liên hệ
Tiêu đề:
*
Mã cổ đông:
*
Nội dung:
*
File đính kèm:
Mỗi file đính kèm có dung lượng không được vượt quá 2048 KB
Mã kiểm tra:
VIE Portal NG Captcha Image*

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (04) 3852-6285 - Fax: (04) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .