HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam
02:34' CH 07/01/2016
01:56' CH 02/12/2015
Nghị quyết số 49/2015/NQ-HĐQT ngày 27/11/2015 về việc biểu quyết của HĐQT tại cuộc họp ngày 27/11/2015
04:09' CH 23/09/2015
Quyết định số 27/2015/QĐ-HĐQT ngày 23 tháng 9 năm 2015 v/v thành lập Văn phòng đại diện Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP tại Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa.
04:57' CH 09/12/2014
Căn cứ công văn số 47/2014/TB-HĐQT ngày 08/12/2014 của HĐQT-HEC về việc chi trả cổ tức năm 2013 cho cổ đông là người lao động đang làm việc tại Tổng công ty.
10:26' SA 09/12/2014
Thực hiện thông báo số 47/2014/TB-HĐQT ngày 08 tháng 12 năm 2014 của HĐQT - Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) về việc chi trả cổ tức năm 2013 cho cổ đông cá nhân.
08:43' SA 03/11/2014
Quyết định số 45/2014/QĐ-HĐQT ngày 20/10/2014 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Trường tạm thời làm thành viên HĐQT
04:19' CH 29/08/2014
Quyết định số 35/2014/QĐ-HĐQT ngày 28/8/2014 v/v miễn nhiệm chức danh "Thành viên HĐQT" đối với ông Võ Như Hùng
Trang: 1 2 3 4 5
Liên hệ với HĐQT
Thông tin liên lạc
Họ Tên:
*
Địa chỉ:
*
Điện thoại:
*
E-mail:
*
Thông tin thêm:
Nội dung liên hệ
Tiêu đề:
*
Mã cổ đông:
*
Nội dung:
*
File đính kèm:
Mỗi file đính kèm có dung lượng không được vượt quá 2048 KB
Mã kiểm tra:
VIE Portal NG Captcha Image*

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (04) 3852-6285 - Fax: (04) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .