HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam
10:26' SA 09/12/2014
Thực hiện thông báo số 47/2014/TB-HĐQT ngày 08 tháng 12 năm 2014 của HĐQT - Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) về việc chi trả cổ tức năm 2013 cho cổ đông cá nhân.
08:43' SA 03/11/2014
Quyết định số 45/2014/QĐ-HĐQT ngày 20/10/2014 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Trường tạm thời làm thành viên HĐQT
04:19' CH 29/08/2014
Quyết định số 35/2014/QĐ-HĐQT ngày 28/8/2014 v/v miễn nhiệm chức danh "Thành viên HĐQT" đối với ông Võ Như Hùng
03:06' CH 24/04/2014
11:27' SA 05/12/2013
Thực hiện thông báo số 28/TB-HĐQT ngày 5-12-2013 của HĐQT - Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) về thời hạn chi trả cổ tức năm 2012 (Đợt 2).
11:04' SA 24/06/2013
Thực hiện thông báo số 16/TB-HĐQT ngày 20/6/2013 của HĐQT - Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) về thời hạn chi trả cổ tức năm 2012.
05:46' CH 26/04/2013
Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP đã gửi giấy mời Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, Nhiệm kỳ II (2013-2018) tới các Quý cổ đông qua đường Bưu điện chuyển phát nhanh; nhưng một số thư mời của Quý cổ đông Bưu điện đã gửi trả lại vì lý do không có người nhận hoặc địa chỉ không rõ ràng...
Trang: 1 2 3 4 5 6 7
Liên hệ với HĐQT
Thông tin liên lạc
Họ Tên:
*
Địa chỉ:
*
Điện thoại:
*
E-mail:
*
Thông tin thêm:
Nội dung liên hệ
Tiêu đề:
*
Mã cổ đông:
*
Nội dung:
*
File đính kèm:
Mỗi file đính kèm có dung lượng không được vượt quá 2048 KB
Mã kiểm tra:
VIE Portal NG Captcha Image*

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (04) 3852-6285 - Fax: (04) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,