HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam
07:51' SA 13/04/2017
Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, nhiệm kỳ II (2013-2018) về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của HEC lần thứ ba
01:40' CH 11/04/2017
Hai dự án này có tổng vốn đầu tư 450 tỷ đồng, có thời gian thực hiện từ năm 2017 đến năm 2020.
03:44' CH 10/04/2017
Ngày 10 tháng 4 năm 2017, HĐQT Tổng công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP đã ra quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
03:24' CH 10/04/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCPCho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016(đã được kiểm toán)
10:20' SA 05/04/2017
Thông báo về việc thay đổi số tài khoản của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP
10:32' SA 04/04/2017
Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 - đã được kiểm toán của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP.
11:24' SA 30/03/2017
Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP trân trọng gửi tới các Quý cổ đông thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Tổng công ty tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam để tổ chức Đại hội đồng cổ đông t...
Thư viện ảnh

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (04) 3852-6285 - Fax: (04) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,