HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam
05:10' CH 28/10/2014
Lưu trữ tiếp nhận hồ sơ Hồ chứa nước Cửa Đạt – Hợp phần hệ thống kênh Bắc sông Chu – Nam sông MãGiai đoạn: TKBVTCBộ môn: Dự toán
05:09' CH 28/10/2014
Lưu trữ tiếp nhận hồ sơ Hồ chứa nước Cửa Đạt – Hợp phần hệ thống kênh Bắc sông Chu – Nam sông MãGiai đoạn: BVTCBộ môn : Thủy côngHạng mục: Kênh và công trình trên kênh Thường Xuân – Các kênh nhánhGồm: 1 báo cáo, 3 phụ lục, 6 bản vẽ, 2 dự toán
05:08' CH 28/10/2014
Lưu trữ tiếp nhận hồ sơ Hồ chứa nước Cửa Đạt – Hợp phần hệ thống kênh Bắc sông Chu – Nam sông MãGiai đoạn: BVTCBộ môn : Dự toán
02:36' CH 21/08/2014
Lưu trữ tiếp nhận hồ sơ Tiểu dự án hệ thống kênh Ngàn Trươi – Cẩm Trang Giai đoạn: TKKTBộ môn : Địa chấtHạng mục: Kênh Ngàn Trươi đoạn từ K6+900-KC (Bổ sung giai đoạn 1) Gồm: 1 báo cáo, 5 bản vẽ, Đĩa CD
02:35' CH 21/08/2014
Lưu trữ tiếp nhận hồ sơ Hồ chứa nước IAMƠGiai đoạn: BVTCBộ môn : Địa chấtHạng mục: Công trình đầu mối – Vật liệu đất đắpGồm: 1 Nhiệm vụ, phương án và dự toán khảo sát ĐC công trình
02:34' CH 21/08/2014
Lưu trữ tiếp nhận hồ sơ Dự án tiếp nước, cải tạo khôi phục Sông Tích Giai đoạn: TKBVTCBộ môn : Địa chấtHạng mục: Gói thầu số 8 – Các hạng mục công trình thủy lợi, đoạn 1 xử lý phát sinh trong quá trình thi công khu vực đầm sen xã Sơn Đà Gồm: 1 báo cáo, Đĩa CD
02:33' CH 21/08/2014
Lưu trữ tiếp nhận hồ sơ Tiểu dự án công trình đầu mối Ngàn Trươi – Cẩm TrangGiai đoạn: TKBVTCBộ môn : Địa chấtHạng mục: Đập dâng Vũ Quang Gồm: 1 báo cáo, 3 bản vẽ, Đĩa CD
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8
Thư viện ảnh

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (04) 3852-6285 - Fax: (04) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .