HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam
04:03' CH 01/07/2014
Lưu trữ tiếp nhận hồ sơ Hồ chứa nước Định BìnhGiai đoạn: BVTCBộ môn: Địa chấtHạng mục: Công trình đầu mối – Xử lý gia cố bảo vệ bờ hạ lưu sau lũ 2013 – Đoạn tuyến kè hạ lưu bờ phảiGồm: 1báo cáo, 2 bản vẽ, Đĩa CD
04:02' CH 01/07/2014
Lưu trữ tiếp nhận hồ sơ Cải tạo nâng cấp hệ thống tiêu Ngòi TrangGiai đoạn:TKBVTCBộ môn: Địa chấtHạng mục: Khu vực đầu mối trạm bơm, Các công trình trên kênh, VLXD đấtGồm: 1 Báo cáo, 7 tập bản vẽ, Đĩa CD
04:01' CH 01/07/2014
Lưu trữ tiếp nhận hồ sơ Hợp phần hệ thống Bắc sông Chu – Nam sông Mã Giai đoạn: BVTCBộ môn : Địa chấtHạng mục: Kênh chính – Kênh nhánh C2, C3, C3A, C4, C5, C6 (Cấp 1+Cấp 2+Cấp 3)Gồm: 1 Báo cáo, 8 bản vẽ, Đĩa CD
04:00' CH 01/07/2014
Lưu trữ tiếp nhận hồ sơ Tiểu dự án công trình đầu mối Ngàn Trươi – Cẩm TrangGiai đoạn: BVTCBộ môn : Địa chấtHạng mục: Tuyến đập phụ và tràn xả lũ PA 6B Gồm: 1 thuyết minh, 1 dự toán, 1 bản vẽ, Đĩa CD
04:08' CH 10/06/2014
Lưu trữ tiếp nhận hồ sơ HTTL Ngàn Trươi – Cẩm Trang - Tiểu dự án công trình đầu mốiGiai đoạn: TKKTBộ môn: Cơ KhíHạng mục: Cửa xả hạ lưu Tuynel TN1Gồm: 1 thuyết minh, 1 tập bản vẽ, 1 dự toán, Đĩa CD
04:07' CH 10/06/2014
Lưu trữ tiếp nhận hồ sơ HTTL Ngàn Trươi – Cẩm Trang – Tiểu dự án công trình đầu mốiGiai đoạn: BVTCBộ môn: Địa chấtHạng mục: Tuyến đập phụ và tràn xả lũ PA 6BGồm: 1 Thuyết minh, 2 tập bản vẽ, 1 dự toán, Đĩa CD
04:06' CH 10/06/2014
Lưu trữ tiếp nhận hồ sơ Dự án phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu – Nam sông mã (vay vốn ADB) Giai đoạn: BVTCBộ môn : Dự toánHạng mục: Kênh chính Bắc – Gói thầu 1,2,3,4Gồm: 12 dự toán, Đĩa CD
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8
Thư viện ảnh

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (04) 3852-6285 - Fax: (04) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .