HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam
03:37' CH 21/06/2013
Lưu trữ tiếp nhận hồ sơ Phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu – Nam sông Mã (vay vốn ADB)
01:20' CH 23/11/2012
Lưu trữ đã tiếp nhận hồ sơ Tiểu dự án cải tạo và nâng cấp HTTN Gia Thuận
01:16' CH 23/11/2012
Lưu trữ đã tiếp nhận hồ sơ hợp phần Hệ thống kênh Bắc Sông Chu – Nam Sông Mã
02:38' CH 12/06/2012
Lưu trữ Văn phòng đã tiếp nhận hồ sơ công trình Hồ Vưng – SLT: 746
02:37' CH 12/06/2012
Lưu trữ đã tiếp nhận hồ sơ địa chất công trình Ngàn Trươi SLT: 590Đ
02:36' CH 12/06/2012
Lưu trữ đã tiếp nhận hồ sơ Thủy công và địa chất Dự án thoát nước nhằm cải tạo môi trường Thành phố Hà Nội- SLT: 700D+700Đ
Trang: 1 .. 4 5 6 7 8
Thư viện ảnh

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (04) 3852-6285 - Fax: (04) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .