HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

Lưu trữ tiếp nhận hồ sơ Hồ chứa nước Cửa Đạt – Hợp phần hệ thống kênh Bắc sông Chu – Nam sông Mã


05:11' CH-28, 28/10/2014

Lưu trữ tiếp nhận hồ sơ Hồ chứa nước Cửa Đạt – Hợp phần hệ thống kênh Bắc sông Chu – Nam sông Mã
Bộ môn: Thủy công

Bộ môn: Thủy công

Giai đoạn: TKKT

Hạng mục: Kênh chính – Đoạn từ K6+269.84 – K16+276.00

Gồm: 1 phụ lục, 1 bản vẽ, đĩa CD

Số lượt xem: 6  -  Cập nhật lần cuối: 28/10/2014 05:11' CH
Thư viện ảnh

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (04) 3852-6285 - Fax: (04) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .