HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

HEC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024-Nhiệm kỳ 2022-2027


01:34' CH-25, 25/06/2024

Sáng ngày 24/06/2024 tại trụ sở HEC3 số 30 Trịnh Phong-Thành phố Nha Trang-tỉnh Khánh Hòa, Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

Tham dự Đại hội có Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông, ủy quyền của cổ đông. Tại thời điểm trước khi biểu quyết thông qua nội dung báo cáo, tờ trình, thể lệ bầu cử, tổng số cổ đông, ủy quyền có mặt là 09 cổ đông và người ủy quyền dự họp đại diện cho 2.307.731 cổ phần, chiếm tỷ lệ 52,45% số cổ phần có quyền biểu quyết của HEC.

Tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thảo luận, đóng góp ý kiến và 100% biểu quyết thông qua các nội dung về: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch SXKD, phương hướng hoạt động năm 2024…

Tại đại hội, Tổng giám đốc Vũ Văn Chinh báo cáo với cổ đông về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Tổng Công ty. Năm 2023 là năm khó khăn về công việc nên Tổng công ty chưa hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra, cụ thể: Doanh thu từ hoạt động sản xuất chính là 45,16 tỷ đồng đạt 55,6% so với kế hoạch đề ra; Lợi nhuận sau thuế là 0,56 tỷ đồng đạt 15,9% so với kế hoạch đề ra.

Năm 2024, HEC đặt mục tiêu kế hoạch: Doanh thu đạt 48,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 0,84 tỷ đồng.

Tại Đại hội các cổ đông dự họp đã thống nhất thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Mạnh Hải - Chủ tịch HĐQT và bà Phạm Thúy Quỳnh-thành viên BKS (vì lý do cá nhân) và bầu sổ sung 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đã thống nhất bầu ông Nguyễn Hữu Cường làm Chủ tịch HĐQT và bà Phí Minh Trang là thành viên BKS, thời điểm có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 20 phút ngày 24 tháng 6 năm 2024.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Số lượt xem: 196  -  Cập nhật lần cuối: 01/07/2024 10:51' SA
Thư viện ảnh

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (024) 3852-6285 - Fax: (024) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Mạnh Hải - Chủ tịch HĐQT
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,