HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

Bãi bỏ một số Thông tư ban hành Quy chuẩn lĩnh vực xây dựng công trình Thủy lợi


08:40' SA-09, 09/11/2022

Thông tư 14/2022/TT-BNNPTNT ngày 19/10/2022 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn bãi bỏ 3 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia:

- QCVN 04 - 01: 2010/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thành phần, nội dung lập Báo cáo đầu tư, Dự án đầu tư và Báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án thuỷ lợi.
- QCVN 04 - 02: 2010/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thành phần, nội dung hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công công trình thuỷ lợi.
- QCVN 04-04: 2012/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khoan nổ mìn đào đá công trình thủy lợi.

Thông tư có hiệu lực từ ngày ký.
Hiện nay, Bộ Khoa học Công nghệ đã ban hành tiêu chuẩn Quốc gia TCVN:
-TCVN 12845:2020 về thành phần hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo Nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi.

- TCVN 12846:2020 tiêu chuẩn Quốc gia TCVN về thành phần hồ sơ thiết kế kỹ thuật TKKT, thiết kế bản vẽ thi công BVTC công trình thủy lợi.

Việc ban hành TCVN không thay thế QCVN nhưng hiện hành chỉ còn TCVN về thành phần hồ sơ.

Mời download & xem file đính kèm

Số lượt xem: 267  -  Cập nhật lần cuối: 10/11/2022 09:00' SA
Thư viện ảnh

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (024) 3852-6285 - Fax: (024) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Mạnh Hải - Chủ tịch HĐQT
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,