HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

Giới thiệu tài liệu mới tháng 1/2014


09:34' SA-16, 16/01/2014
Tìm hiểu luật phòng cháy chữa cháy (sửa đổi) Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy 2014-Thùy Linh-Việt Trinh.

Số TV: Va 1272
  • Luật phòng cháy chữa cháy (sửa đổi và bổ sung, có hiệu lực từ 01/07/2014) và văn bản hướng dẫn thi hành.
  • Hướng dẫn thực hiện việc vận chuyển, quản lý, sử dụng vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
  • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chống cháy
  • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vật liệu nổ công nghiệp, thuốc nổ.
  • Quy định xử phạt hành chính về phòng cháy, chữa cháy, vật liệu nổ, kinh doanh xăng dầu.
Số lượt xem: 16  -  Cập nhật lần cuối: 16/01/2014 09:39' SA
Thư viện ảnh

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (04) 3852-6285 - Fax: (04) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .