HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

Giới thiệu tài liệu mới tháng 6/2013


09:55' SA-21, 21/06/2013

Giới thiệu tài liệu mới tháng 6/2013

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam – Công trình thủy lợi. Tập 6 – Số TV : QP 911

TCVN 8718 : 2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định các đặc trưng tan rã của đất trong phòng thí nghiệm

TCVN 8719 : 2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định các đặc trưng trương nở của đất trong phòng thí nghiệm

TCVN 8720 : 2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định các đặc trưng co ngót của đất trong phòng thí nghiệm

TCVN 8721 : 2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định khối lượng thể tích khô lớn nhất và nhỏ nhất của đất rời trong phòng thí nghiệm

TCVN 8722 : 2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định các đặc trưng lún ướt của đất trong phòng thí nghiệm

TCVN 8723 : 2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định hệ số thấm của đất trong phòng thí nghiệm

TCVN 8724 : 2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời trong phòng thí nghiệm

TCVN 8725 : 2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định sức chống cắt của đất hạt mịn mềm yếu bằng thí nghiệm cắt cánh ở trong phòng

TCVN 8726 : 2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định hàm lượng chất hữu cơ của đất trong phòng thí nghiệm

TCVN 8727 : 2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định tổng hàm lượng và hàm lượng các ion thành phần muối hòa tan của đất trong phòng thí nghiệm

TCVN 8728 : 2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định độ ẩm của đất tại hiện trường

TCVN 8729 : 2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định khối lượng thể tích của đất tại hiện trường

TCVN 8730 : 2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định độ chặt của đất sau đầm nén tại hiện trường

TCVN 8731 : 2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định độ thấm nước của đất bằng thí nghiệm đổ nước trong hố đào và trong hố khoan tại hiện trường

TCVN 8732 : 2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 8733 : 2012

Đá xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp lấy mẫu, vận chuyển, lựa chọn và bảo quản mẫu đá dùng cho các thí nghiệm trong phòng

TCVN 8734 : 2012

Đá xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp phân tích thạch học bằng soi kính lát mỏng để xác định tên đá

TCVN 8735 : 2012

Đá xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định khối lượng riêng của đá trong phòng thí nghiệm.

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam – Công trình thủy lợi. Tập 7 – Số TV: QP 912

TCVN 9137 : 2012

Công trình thủy lợi - Thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép

TCVN 9138:2012

Vải địa kỹ thuật - Phương pháp xác định cường độ chịu kéo của mối nối

TCVN 9139:2012

Công trình thủy lợi - Kết cấu bê tông, bê tông cốt thép vùng ven biển - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 9141:2012

Công trình thủy lợi - Trạm bơm tưới, tiêu nước - Yêu cầu thiết kế thiết bị động lực và cơ khí

TCVN 9142:2012

Công trình thủy lợi - Trạm bơm tưới, tiêu nước - Yêu cầu cung cấp điện và điều khiển

TCVN 9143:2012

Công trình thủy lợi - Tính toán đường viền thấm dưới đất của đập trên nền không phải là đá

TCVN 9144:2012

Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế âu tàu

TCVN 9145 : 2012

Công trình thủy lợi - Quy trình tính toán đường ống dẫn bằng thép

TCVN 9146:2012

Công trình thủy lợi - Hướng dẫn định kỳ sửa chữa các thiết bị trạm bơm

Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam – Công trình thủy lợi. Tập 8 – Số TV: QP 913

TCVN 9160:2012

Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế dẫn dòng trong xây dựng

TCVN 9161:2012

Công trình thủy lợi - Khoan nổ mìn đào đá - Phương pháp thiết kế, thi công và nghiệm thu

TCVN 9162:2012

Công trình thủy lợi - Đường thi công - Yêu cầu thiết kế

TCVN 9163:2012

Công trình thủy lợi - Bản vẽ cơ điện - Yêu cầu về nội dung

TCVN 9164 : 2012

Công trình thủy lợi - Hệ thống tưới tiêu - Yêu cầu kỹ thuật vận hành hệ thống kênh

TCVN 9165 : 2012

Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật đắp đê

TCVN 9166:2012

Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật thi công bằng biện pháp đầm nén nhẹ

TCVN 9167:2012

Công trình thủy lợi - Đất mặn - Quy trình rửa mặn

TCVN 9168:2012

Công trình thủy lợi - Hệ thống tưới tiêu - Phương pháp xác định hệ số tưới lúa

TCVN 9169:2012

Công trình thủy lợi - Hệ thống tưới tiêu - Quy trình tưới nhỏ giọt

TCVN 9170 : 2012

Công trình thủy lợi - Hệ thống tưới tiêu - Yêu cầu kỹ thuật tưới phun mưa

Số lượt xem: 176  -  Cập nhật lần cuối: 21/06/2013 03:33' CH
Thư viện ảnh

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (024) 3852-6285 - Fax: (024) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,