HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

Giới thiệu tài liệu mới tháng 9 năm 2013


01:19' CH-04, 04/09/2013

Giới thiệu 02 tài liệu mới tháng 9/2013 gồm : (1) Hướng dẫn xây dựng quy chế công tác Văn thư – Lưu trữ của các cơ quan, tổ chức – Quy định chi tiết thi hành luật lưu trữ 2013 –Thùy Linh – Việt Trinh; (2) Công trình trạm thủy điện – PGS.TS.Hồ Sỹ Dự - PGS.TS. Nguyễn Duy Hạnh

1/Hướng dẫn xây dựng quy chế công tác Văn thư – Lưu trữ của các cơ quan, tổ chức – Quy định chi tiết thi hành luật lưu trữ 2013 –Thùy Linh – Việt Trinh
Số TV: Va 1270

    - Những vấn đề chung về công tác Văn thư – Lưu trữ
    - Hướng dẫn giải quyết và quản lý văn bản
    - Cơ sở pháp lý và lý luận chung về công tác quản lý hồ sơ, tài liệu
    - Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác Văn thư – Lưu trữ
    - Luật lưu trữ và văn bản hướng dẫn bảo quản hồ sơ tài liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu lưu
      trữ
    - Quy định về bảo quản hồ sơ tài liệu
    - Xây dựng cơ sở dữ liệu Lưu trữ
    - Định mức kinh tế - kỹ thuật trong ngành Văn thư – Lưu trữ
    - Văn bản về kiểm tra, rà soát, hệ thống văn hóa văn bản pháp luật
    - Quy định về quản lý hồ sơ ở cấp xã, phường, thị trấn
    - Kỹ thuật soạn thảo văn bản


2/ Công trình trạm thủy điện – PGS.TS.Hồ Sỹ Dự - PGS.TS. Nguyễn Duy Hạnh
Số TV: Va 1269

    - Các công trình trên kênh tuyến dẫn nước thủy điện
    - Cửa lấy nước của trạm thủy điện
    - Bể lắng cát của công trình thủy điện
    - Công trình dẫn nước của trạm thủy điện
    - Ống dẫn nước áp lực trạm thủy điện
    - Nước va và các chế độ chuyển tiếp của trạm thủy điện
    - Tháp điều áp
    - Nhà máy thủy điện
    - Các thành phần cơ bản của nhà máy thủy điện
    - Đặc điểm cấu tạo của các loại nhà máy thủy điện
    - Các vấn đề về thủy lực dòng ổn định trong trạm thủy điện
    - Tính toán ổn định và độ bền nhà máy thủy điện

Kính mời độc giả quan tâm xuống thư viện tham khảo!


Số lượt xem: 19  -  Cập nhật lần cuối: 04/09/2013 01:21' CH
Thư viện ảnh

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (04) 3852-6285 - Fax: (04) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .