HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

Giới thiệu tài liệu mới Tháng 9 năm 2013


03:26' CH-18, 18/09/2013

Giới thiệu 03 tài liệu mới Tháng 9 năm 2013 gồm: (1) Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ngành xây dựng Việt Nam hiện hành 2013;  (2) Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - kết cấu thép công trình chịu động đất;  (3) Sap 2000 phân tích kết cấu công trình thủy lợi thủy điện.


1. Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ngành xây dựng Việt Nam hiện hành 2013

    Số TV: QP922
    - Thiết kế nền nhà và công trình – TCVN 9362: 2012
    - Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu – TCVN 9361: 2012  
    - Khảo sát cho xây dựng – Khảo sát kỹ thuật cho nhà cao tầng – TCVN 9363: 2012
    - Nhà cao tầng – Kỹ thuật đo đạc phục vụ thi công – TCVN 9364: 2012
    - Đóng và ép cọc thi công và nghiệm thu – TCVN 9394: 2012
    - Cọc khoan nhồi thi công và nghiệm thu – TCVN 9395: 2012
    - Cọc khoan nhồi  - Xác định tính đồng nhất của bê tông – TCVN 9396: 2012
    - Cọc – Kiểm tra bằng phương pháp động biến dạng nhỏ - TCVN 9397: 2012
    - Công tác trắc địa trong xây dựng công trình – TCVN 9398: 2012
    - Nhà và công trình xây dựng – Xác định dịch chuyển ngang bằng phương pháp trắc địa
      địa – TCVN 9399: 2012
    - Công tác đất thi công và nghiệm thu – TCVN 4447: 2012

2. Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - kết cấu thép công trình chịu động đất
    Số TV: QP921

    - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – tiêu chuẩn thiết kế - TCVN 5574: 2012
    - Kết cấu thép tiêu chuẩn thiết kế - TCVN 5575: 2012
    - Quy định chung, tác động đất và quy định đối với kết cấu nhà – TCVN 9386-1: 2012
    - Nền móng, tường chắn và các vấn đề địa kỹ thuật – TCVN 9386-2: 2012 

3. Sap 2000 phân tích kết cấu công trình thủy lợi thủy điện    
    Số TV: Va1271
    - Phân tích kết cấu cơ bản
    - Giới thiệu khái quát về phần mềm Sap 2000
    - Kết cấu hệ thanh
    - Bài toán phẳng
    - Bài toán tấm và vỏ
    - Bài toán hình khối
    - Hiệu ứng P-DELTA
     - Ổn định thanh chịu nén
    - Kết cấu chịu tải trọng đất
    - Tính toán tác động động đất
    - Phân tích kết cầu công trình thủy lợi thủy điện
    - Đập trọng lực
    - Kết cấu cống ngầm
    - Tháp van cống ngầm
    - Tường cắn đất
    - Cầu máng
    - Kết cấu dốc nước và máng phun
    - Đường hầm thủy công
    - Cửa van cung

Kính mời độc giả xuống Thư viện tham khảo!


Số lượt xem: 39  -  Cập nhật lần cuối: 18/09/2013 03:34' CH
Thư viện ảnh

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (04) 3852-6285 - Fax: (04) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .