HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

Giới thiệu tiêu chuẩn và sách mới - Tháng 10/2016


10:52' SA-31, 31/10/2016

1/ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10775:2015: CTTL – Đập đá đổ bản mặt bê tông – Thi công và nghiệm thu

Số TV: QP941

- Phạm vi áp dụng

- Tài liệu viện dẫn

- Thuật ngữ, định nghĩa và ký hiệu

- Yêu cầu kỹ thuật chung

- Đo đạc trước, trong và sau khi thi công

- Tổng mặt bằng thi công

- Dẫn dòng thi công

- Công tác nền móng

- Đắp đập

- Thi công bản chân

- Thi công bản mặt

- Lắp đặt các thiết bị quan trắc trong quá trình thi công và vận hành

- Giám sát, kiểm tra chất lượng thi công và nghiệm thu

- Tiến độ và trình tự thi công

- An toàn lao động

- Tích nước và thử tải công trình

- Biện pháp xử lý những vấn đề không đạt chất lượng trong quá trình thi công

Phụ lục A (Tham khảo): Phương pháp thí nghiệm đầm nén hiện trường

Phụ lục B (Quy định): Phân cấp công trình đập đá đổ bản mặt bê tông

2/ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10776:2015: CTTL – Đường ống dẫn nước tưới bằng ống nhựa cốt sợi thủy tinh

Số TV: QP941

- Phạm vi áp dụng

- Tài liệu viện dẫn

- Thuật ngữ, định nghĩa và ký hiệu

- Thiết kế

- Lắp đặt

- Nghiệm thu

Phụ lục A (Tham khảo): Chỉ tiêu cơ lý của vật liệu chế tạo ống

Phụ lục B (Quy định): Mô đun biến dạng tổng hợp của đất san lấp bên thành ống

Phụ lục C (Quy định): Đấu nối đường ống vào nhà van, giếng kiểm tra và tường cứng

Phụ lục D (Quy định): Phân nhóm đất nguyên thổ

3/ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10777:2015: CTTL – Đập đá đổ bản mặt bê tông – Yêu cầu thiết kế

Số TV: QP941

- Phạm vi áp dụng

- Tài liệu viện dẫn

- Thuật ngữ, định nghĩa và ký hiệu

- Yêu cầu chung và nguyên lý làm việc của đập

- Bố trí chung của đập

- Phân vùng thân đập và yêu cầu vật liệu

- Nền và vai đập

- Thiết kế bản chân bê tông

- Thiết kế bản mặt bê tông

- Vật chắn nước của khớp nối

- Phân đoạn xây dựng và tôn cao đập cũ

- Thiết kế hệ thống quan trắc

- Quy trình quản lý vận hành và bảo trì

Phụ lục A (Quy định): Phân cấp công trình đập đá đổ bản mặt bê tông

4/ Sách: Những danh nhân thủy lợi. Tác giả: Phan Khánh, Nguyễn Ân Niên, NXB Đà Nẵng

Số TV: Va1279

5/ Sách: Một số vấn đề về địa chất công trình và các dự án xây dựng thủy điện, thủy lợi ở Việt Nam. Tác giả: Bùi Khôi Hùng, NXB Dân Trí

Số TV: Va1280

Số lượt xem: 40  -  Cập nhật lần cuối: 31/10/2016 11:02' SA
Thư viện ảnh

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (04) 3852-6285 - Fax: (04) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .