HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

Giới thiệu tài liệu mới tháng 1/2015


11:05' SA-13, 13/01/2015

1. Tiêu chuẩn quốc gia - Tổ chức thi công TCVN 4055:2012 (xuất bản lần 2) thay thế TCVN 4055:1985

Số TV: QP935

 • Quy định chung
 • Chuẩn bị thi công
 • Công tác cung ứng vật tư - kỹ thuật
 • Cơ giới xây dựng
 • Công tác vận tải
 • Tổ chức lao động
 • Lập kế hoạch tác nghiệp và điều độ sản xuất
 • Tổ chức kiểm tra chất lượng

2. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4252:2012 (xuất bản lần 1) - Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công

Số TV: QP936

 • Quy định chung
 • Thiết kế tổ chức xây dựng
 • Thiết kế tổ chức thi công
 • Những quy định bổ sung khi lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công các loại xây dựng chuyên ngành
 • Các phụ lục

3. Lịch sử thủy lợi Việt Nam

Số TV: Va1274

4. Danh mục tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2014

Số TV: Va1275

 • Danh mục TCVN hiện hành (xếp theo Khung Phân loại TCVN)
 • Danh mục Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia
 • Danh mục Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam
 • Mục lục tra cứu theo số hiệu tiêu chuẩn
 • Mục lục đối chiếu các TCVN tương đương với tiêu chuẩn quốc tế và nước ngoài
 • Mục lục đối chiếu tiêu chuẩn quốc tế và nước ngoài được chấp nhận thành tiêu chuẩn quốc gia (TCVN)
 • Mục lục đối chiếu các TCVN chấp nhận một phần của tiêu chuẩn quốc tế và nước ngoài
 • Danh mục các TCVN đã hủy bỏ/thay thế trong năm 2013 và 2014
Số lượt xem: 46  -  Cập nhật lần cuối: 31/10/2016 10:54' SA
Thư viện ảnh

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (024) 3852-6285 - Fax: (024) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,