HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

Giới thiệu tài liệu mới tháng 1/2015


11:05' SA-13, 13/01/2015

1. Tiêu chuẩn quốc gia - Tổ chức thi công TCVN 4055:2012 (xuất bản lần 2) thay thế TCVN 4055:1985

Số TV: QP935

 • Quy định chung
 • Chuẩn bị thi công
 • Công tác cung ứng vật tư - kỹ thuật
 • Cơ giới xây dựng
 • Công tác vận tải
 • Tổ chức lao động
 • Lập kế hoạch tác nghiệp và điều độ sản xuất
 • Tổ chức kiểm tra chất lượng

2. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4252:2012 (xuất bản lần 1) - Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công

Số TV: QP936

 • Quy định chung
 • Thiết kế tổ chức xây dựng
 • Thiết kế tổ chức thi công
 • Những quy định bổ sung khi lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công các loại xây dựng chuyên ngành
 • Các phụ lục

3. Lịch sử thủy lợi Việt Nam

Số TV: Va1274

4. Danh mục tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2014

Số TV: Va1275

 • Danh mục TCVN hiện hành (xếp theo Khung Phân loại TCVN)
 • Danh mục Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia
 • Danh mục Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam
 • Mục lục tra cứu theo số hiệu tiêu chuẩn
 • Mục lục đối chiếu các TCVN tương đương với tiêu chuẩn quốc tế và nước ngoài
 • Mục lục đối chiếu tiêu chuẩn quốc tế và nước ngoài được chấp nhận thành tiêu chuẩn quốc gia (TCVN)
 • Mục lục đối chiếu các TCVN chấp nhận một phần của tiêu chuẩn quốc tế và nước ngoài
 • Danh mục các TCVN đã hủy bỏ/thay thế trong năm 2013 và 2014
Số lượt xem: 46  -  Cập nhật lần cuối: 31/10/2016 10:54' SA
Thư viện ảnh

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (04) 3852-6285 - Fax: (04) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .