HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

Giới thiệu tài liệu mới tháng 4/2014


04:38' CH-10, 10/04/2014

1. TCVN 4506:2012 Nước cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật

 • Số TV: QP 924

- Phạm vi áp dụng
- Tài liệu viện dẫn
- Thuật ngữ và định nghĩa
- Yêu cầu kỹ thuật
- Phương pháp thử
- Tần suất kiểm tra
- Phương pháp thử

2. TCVN 4253:2012 Công trình thủy lợi – Nền các công trình thủy công – Yêu cầu thiết kế.

 • Số TV: QP 923

- Phạm vi áp dụng
- Phần kỹ thuật
- Phụ lục

3. TCVN 2944:1979 Ống và phụ tùng bằng gang – Miệng bát gang – kích thước cơ bản

 • Sô TV: QP 925

4. TCVN 2942:1993 Ống và phụ tùng bằng gang dùng cho hệ thống dẫn chính chịu áp lực

 • Số TV: QP 926

5. TCVN 7705:2007 Đầu nối ống bằng gang dẻo được chế tạo ren theo iso 7-1

 • Số TV: QP 927

6. TCVN 7703-1:2007 Ống gang dẻo – Lớp phủ ngoài bằng kẽm – Phần 1: Lớp phủ kẽm kim loại có lớp hoàn thiện

 • Số TV: QP 928

7. TCVN 7703-2:2007 Ống gang dẻo – Lớp phủ ngoài bằng kẽm – Phần 2: Sơn giàu kẽm có lớp phủ hoàn thiện

 • Số TV: QP 929

8. TCVN 6112:2010 Sản phẩm thép – Hệ thống đánh giá trình độ chuyên môn cá nhân thử không phá hủy của cơ sở sử dụng lao động

 • Số TV: QP 930

9. TCVN 7972:2008 Vật liệu kim loại – Đường ống bằng gang dẻo – Thử thủy tĩnh sau khi lắp đặt

 • Số TV: QP 931

10. TCVN 2981:1979 Ống và phụ tùng bằng thép - Ống thép hàn – Kích thước cơ bản

 • Số TV: QP 932

11. TCVN 2943:1979 Ống và phụ tùng bằng gang - Ống gang miệng bát – Kích thước cơ bản

 • Số TV: QP 923

Kính mời độc giả xuống Thư viện để tham khảo!

Số lượt xem: 37  -  Cập nhật lần cuối: 10/04/2014 04:49' CH
Thư viện ảnh

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (04) 3852-6285 - Fax: (04) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .