HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

Giới thiệu tài liệu mới tháng 4/2014


04:38' CH-10, 10/04/2014

1. TCVN 4506:2012 Nước cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật

 • Số TV: QP 924

- Phạm vi áp dụng
- Tài liệu viện dẫn
- Thuật ngữ và định nghĩa
- Yêu cầu kỹ thuật
- Phương pháp thử
- Tần suất kiểm tra
- Phương pháp thử

2. TCVN 4253:2012 Công trình thủy lợi – Nền các công trình thủy công – Yêu cầu thiết kế.

 • Số TV: QP 923

- Phạm vi áp dụng
- Phần kỹ thuật
- Phụ lục

3. TCVN 2944:1979 Ống và phụ tùng bằng gang – Miệng bát gang – kích thước cơ bản

 • Sô TV: QP 925

4. TCVN 2942:1993 Ống và phụ tùng bằng gang dùng cho hệ thống dẫn chính chịu áp lực

 • Số TV: QP 926

5. TCVN 7705:2007 Đầu nối ống bằng gang dẻo được chế tạo ren theo iso 7-1

 • Số TV: QP 927

6. TCVN 7703-1:2007 Ống gang dẻo – Lớp phủ ngoài bằng kẽm – Phần 1: Lớp phủ kẽm kim loại có lớp hoàn thiện

 • Số TV: QP 928

7. TCVN 7703-2:2007 Ống gang dẻo – Lớp phủ ngoài bằng kẽm – Phần 2: Sơn giàu kẽm có lớp phủ hoàn thiện

 • Số TV: QP 929

8. TCVN 6112:2010 Sản phẩm thép – Hệ thống đánh giá trình độ chuyên môn cá nhân thử không phá hủy của cơ sở sử dụng lao động

 • Số TV: QP 930

9. TCVN 7972:2008 Vật liệu kim loại – Đường ống bằng gang dẻo – Thử thủy tĩnh sau khi lắp đặt

 • Số TV: QP 931

10. TCVN 2981:1979 Ống và phụ tùng bằng thép - Ống thép hàn – Kích thước cơ bản

 • Số TV: QP 932

11. TCVN 2943:1979 Ống và phụ tùng bằng gang - Ống gang miệng bát – Kích thước cơ bản

 • Số TV: QP 923

Kính mời độc giả xuống Thư viện để tham khảo!

Số lượt xem: 37  -  Cập nhật lần cuối: 10/04/2014 04:49' CH
Thư viện ảnh

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (024) 3852-6285 - Fax: (024) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,