HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

MQT04-01

Ngày ban hành: 25/07/2012
Tiêu đềMQT04-01
Trích yếuCác phụ lục trong Quy trình kiểm soát thiết kế
Attachments:

Phụ lục 1 - Phiếu kiểm tra của nhóm dự án

Phụ lục 2 - Phiếu giám định kỹ thuật của Công ty

Phụ lục 3 - Phiếu giám định kỹ thuật của Tổng công ty

Phụ lục 4 - Biên bản họp hội đồng thiết kế

Danh sách kiểm soát tài liệu do khách hàng cung cấp


Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (04) 3852-6285 - Fax: (04) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .