HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

CHỨNG CHỈ ISO 9001:2000/ ISO 9001:2008


05:25' CH-19, 19/04/2012

HEC đã được tổ chức DET NORSKE VERITAS (DNV) Hà Lan cấp chứng chỉ ISO 9001:2000 ngày 16 tháng 01 năm 2004 về hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm và ngày 30 tháng 11 năm 2011 đã được cấp (nâng cấp lên) chứng chỉ ISO 9001:2008


Số lượt xem: 70  -  Cập nhật lần cuối: 03/08/2012 02:35' CH
Thư viện ảnh

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (04) 3852-6285 - Fax: (04) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .