HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

GIẢI THƯỞNG VỀ CÔNG TRÌNH ĐẠT CHẤT LƯỢNG CAO


05:19' CH-19, 19/04/2012
  • Cầu máng Bầu ấu thuộc hệ thống thuỷ lợi Thạch Nham - tỉnh Quảng Ngãi. 1995
  • Trạm bơm Phấn Động - tỉnh Hà Bắc. 1998
  • Kè Phú Gia 3 - TP Hà Nội. 2001
  • Hệ thống thuỷ nông sông Nhuệ - Hà Nội - Hà Tây. 2005
  • Đập Tân Giang-tỉnh NinhThuận. 2005
  • Hồ chứa nước Núi Ngang-tỉnh Quảng Ngãi.2007

Số lượt xem: 71  -  Cập nhật lần cuối: 02/08/2012 02:28' CH
Thư viện ảnh

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (04) 3852-6285 - Fax: (04) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .