Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, nhiệm kỳ III (2018-2023)

02:47' CH-06, 06/06/2018

Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) trân trọng kính mời quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, nhiệm kỳ III (2018-2023). Cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, Thứ sáu, ngày 22 tháng 06 năm 2018.
2. Địa điểm: Phòng họp 210, trụ sở chính HEC, số 2 ngõ 95, phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
3. Nội dung Đại hội:

  • Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
  • Báo cáo của HĐQT tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2013-2018 và định hướng phát triển 5 năm kế tiếp, nhiệm kỳ 2018-2023;
  • Báo cáo của BKS về thẩm định các báo cáo của HĐQT và Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018;
  • Tờ trình về việc thông qua: (i) Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty lần thứ 4 và (ii) Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty;
  • Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
  • Bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ III (2018-2023).

4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của HEC theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 01/06/2018 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5. Tài liệu:

Kính mời Quý cổ đông xem thông tin chi tiết tại các đường link dưới đây:

6. Xác nhận tham dự Đại hội: Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Văn phòng HEC trước 17g00 ngày 18/06/2018 thông qua một trong các hình thức sau:

  • Gửi thư đảm bảo tới địa chỉ: Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP, số 2 ngõ 95, phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
  • Fax theo số: 024.35632169, hoặc địa chỉ Email: vanphong@hec.com.vn.

Rất hân hạnh được đón tiếp!.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HEC

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,