Công bố thông tin

09:25' SA-04, 04/05/2018

Công bố ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, nhiệm kỳ 2018-2022:

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,