Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ báo cáo tài chính 2017 của Tổng công ty tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP

05:04' CH-30, 30/03/2018

Công văn số 146/CV-HEC ngày 30/3/2018 về việc "Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ báo cáo tài chính 2017" của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;

- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,