Các đơn vị thành viên

11:47' SA-03, 03/07/2012

Công ty mẹ, Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) là công ty cổ phần được chuyển đổi từ Công ty mẹ - Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam theo Quyết định số 3075/QĐ-BNN-ĐMDN về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty mẹ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cơ cấu tổ chức hiện tại của HEC như sau:

1. Khối Văn phòng Công ty mẹ:

Cơ cấu tổ chức quản lý điều hành gồm:

  • Hội đồng quản trị (HĐQT)
  • Ban Tổng giám đốc (BTGĐ)
  • Văn Phòng (VP)
  • Phòng Kinh doanh (KD)
  • Phòng tài chính kế toán (TCKT)
  • Văn phòng đại diện Tổng Công ty TVXDTL Việt Nam-CTCP tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
  • Văn phòng đại diện Tổng Công ty TVXDTL Việt Nam-CTCP tại nước CHDCND Lào.

2. Các đơn vị hạch toán phụ thuộc HEC (11 đơn vị):

3. Các công ty con (02 công ty):

4. Các công ty liên kết:

5. Công ty liên doanh:

  • Công ty Tư vấn công trình châu Á - Thái Bình Dương (APECO).
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,