Chuyên ngành Thí nghiệm

11:57' SA-01, 01/01/2011

Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng HEC đã được được Bộ Xây dựng công nhận thực hiện các phép thử mã số LAS-XD119. Phòng đã tham gia thí nghiệm hầu hết các công trình Thủy lợi, Thủy điện lớn của đất nước, các công trình thuộc lĩnh vực Giao thông, Xây dựng dân dụng và công nghiệp và các dự án có vốn đầu tư nước ngoài.

Năng lực chuyên môn:

 • Thí nghiệm cơ lý đất trong phòng và hiện trường;
 • Thí nghiệm đất, đá nền móng công trình;
 • Thí nghiệm hoá nước;
 • Thí nghiệm cơ lý vật liệu xây dựng (xi măng, đá dăm, thép…);
 • Thí nghiệm phân tích các chỉ tiêu môi trường (nước, chất thải, khí…);
 • Thí nghiệm cơ lý bê tông, hỗn hợp bê tông, bê tông đầm lăn;
 • Xác định các đặc trưng cơ học của vật liệu kết cấu.
 • Thí nghiệm hiện trường xuyên tĩnh (CPT), kiểm tra độ chặt, cắt cánh (VST).

Danh mục các phép thử, phương pháp thử và trang thiết bị của phòng thí nghiệm:

 • Danh mục các phép thử và phương pháp thử của phòng thí nghiệm LAS-XD119 xem tại đây.
 • Trang thiết bị thí nghiệm của phòng thí nghiệm LAS-XD119 xem tại đây.

Nhân sự của phòng thí nghiệm chuyên ngành LAS - XD 119:

Tổng số NLĐ của phòng thí nghiệm là 30 người với cơ cấu tổ chức như sau:

 • Trưởng phòng thí nghiệm: 01 người.
 • Phó trưởng phòng thí nghiệm: 01 người.
 • Kiểm tra chất lượng: 01 người.
 • Thí nghiệm viên: 27 người

Trình độ của CBCNV phòng thí nghiệm:

 • Kỹ sư: 24 người.
 • Công nhân thí nghiệm bậc 7/7: 2 người.
 • Công nhân thí nghiệm bậc 5/7: 2 người.
 • Công nhân thí nghiệm bậc 3/7: 2 người.

Về kinh nghiệm trong nghề:

 • Số người có kinh nghiệm làm việc trên 10 năm: 10 người
 • Số người có kinh nghiệm làm việc trên 5 năm và dưới 10 năm: 20 người
Chi tiết xem thêm phần Nhân sự HEC