Bảo mật thông tin

11:02' SA-13, 13/06/2012
Bảo mật thông tin

HEC thu thập thông tin cá nhân nhằm mục đích cung cấp cho Quý khách dịch vụ tư vấn tốt nhất. HEC chỉ thu thập và sử dụng những thông tin cá nhân cần thiết cho quá trình quản trị hoạt động kinh doanh của HEC và cam kết bảo vệ tính riêng tư của các thông tin này. Quý khách có quyền không cung cấp thông tin cá nhân khi được yêu cầu, tuy nhiên điều này có thể dẫn đến việc Quý khách sẽ không sử dụng được nội dung, dịch vụ cung cấp trực tuyến của Website.

HEC sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo mật thông tin cá nhân mà Quý khách khai báo trên trang Web này tuy nhiên HEC không đảm bảo ngăn chặn được hoàn toàn mọi truy cập trái phép và sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến các thông tin bị truy cập trái phép.

Nội dung của chính sách bảo mật của HEC có thể được cập nhật theo thời gian, vì vậy chúng tôi đề nghị Quý khách thường xuyên truy cập vào trang web và đọc kỹ các thông tin được cung cấp.