Thông báo về việc hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT

10:37' SA-16, 16/10/2017

Thực hiện công văn số 3799/BHXH-BT ngày 28/08/2017 của BHXH Việt Nam về việc hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT; Công văn số 2252/BHXH-QLT ngày 30/08/2017 về việc rà soát mã số BHXH đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT.

Để rà soát và hoàn thiện cấp mã số BHXH cho người lao động, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP đề nghị người lao động trong các đơn vị kê khai, bổ sung thông tin đầy đủ và chính xác trên “Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT” (Mẫu TK1-TS) và “Phụ lục Thành viên hộ gia đình” tại file đính kèm.

Đồng thời, để đảm bảo kịp thời việc ra hạn thẻ BHYT cho người lao động năm 2018, đề nghị các đơn vị phổ biến đến người lao động khẩn trương thực hiện và gửi Tờ khai về Văn phòng Tổng công ty hoặc qua địa chỉ Email vanphong@hec.com.vn trước ngày 25/10/2017.

Mẫu TK1-TS

Danh mục đăng ký KCB năm 2017