HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam
03:23' CH 21/07/2021
Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Sửa đổi, bổ sung lần thứ Nhất) (Ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020) đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2018-2023 thông qua ngày 29/06/2021.
05:23' CH 02/07/2021
Quy chế hoạt động của HĐQT (Sửa đổi, bổ sung lần thứ Nhất) (Ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính) đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2018-2023 thông qua ngày 29/06/2021.
05:17' CH 02/07/2021
Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty lần thứ nhất
02:28' CH 16/04/2019
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP (Sứa đổi, bổ sung lần thứ năm) đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2018-2023 thông qua ngày 29/6/2021 (Ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
09:13' CH 25/06/2018
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP (Sứa đổi, bổ sung lần thứ tư) đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2018, nhiệm kỳ 2018-2023 thông qua ngày 22 tháng 6 năm 2018.
10:55' SA 09/05/2017
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA

Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP
03:22' CH 20/04/2012
Chúng tôi là những cổ đông tham dự Đại hội thành lập Tổng công ty cổ phần Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam ngày 26 tháng 4 năm 2008 đã nhất trí thông qua nội dung của bản Điều lệ và cùng cam kết thực hiện bản Điều lệ này. Bản Điều lệ sẽ chi phối toàn bộ hoạt động của Tổng công ty cổ phần.
Liên hệ với HĐQT
Thông tin liên lạc
Họ Tên:
*
Địa chỉ:
*
Điện thoại:
*
E-mail:
*
Thông tin thêm:
Nội dung liên hệ
Tiêu đề:
*
Mã cổ đông:
*
Nội dung:
*
File đính kèm:
Mỗi file đính kèm có dung lượng không được vượt quá 2048 KB
Mã kiểm tra:
VIE Portal NG Captcha Image*

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (024) 3852-6285 - Fax: (024) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,