HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

Công ty CP Tư vấn Đầu tư & XD Thuỷ lợi Thuỷ điện (HEC17)


04:03' CH-19, 19/04/2012

Công ty CP Tư vấn Đầu tư & XD Thuỷ lợi Thuỷ điện (HEC17)

Chủ tịch Hội đồng quản trị: Thạc sỹ Võ Văn Lung.
Giám đốc: Thạc sỹ Nguyễn Văn Sơn
Trụ sở (địa chỉ): Tầng 3, 95/2 Chùa Bộc – Đống Đa – Hà Nội
Điện thoại: 024.62761103 Fax: 024.62761125
Email: hec17@hec.com.vn
hiec_jsc@yahoo.com.vn

1. Nhân lực:
- Đội ngũ cán bộ: Tổng số CBCN viên 23 người. Trong đó:
Thạc sỹ: 04 người
Kỹ sư: 17 người
Cử nhân: 01 người
Nhân viên: 01 người
2. Quá trình xây dựng và phát triển:
Công ty cổ phần tư vấn đầu tư & xây dựng thủy lợi được thành lập thành lập từ tháng 3 năm 2005 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã số 0101645614 của Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp do các cổ đông sáng lập:
+ Tổng công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt nam – CTCP
+ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng NN&PTNT thành phố Hải Phòng
+ Công ty cổ phần tư vấn đầu tư & xây dựng Thừa Thiên Huế.
Đến nay (2012) cổ đông sáng lập là:
Tổng Công ty Tư vấn Xây dùng Thủy lợi Việt Nam - CTCP.
3. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:
3.1. Từ tháng 3/2005 đến tháng 4/2007:
Chủ tịch hội đồng quản trị: Kỹ sư Phạm Văn Thức
Giám đốc điều hành: Kỹ sư Võ Văn Tường
3.2. Từ tháng 5/2007 đến tháng 9/2010:
Chủ tịch hội đồng quản trị: Kỹ sư Phạm Văn Thức
Giám đốc điều hành: Kỹ sư Phạm Văn Thức
3.3. Từ tháng 10/2010 đến tháng 2/2011:
Chủ tịch hội đồng quản trị: Kỹ sư Phạm Văn Thức
Giám đốc điều hành: Thạc sỹ Nguyễn Văn Sơn
3.4. Từ tháng 2/2011 đến nay:
Chủ tịch hội đồng quản trị: Thạc sỹ Võ Văn Lung
Giám đốc điều hành & Phó chủ tịch HĐQT: Thạc sỹ Nguyễn Văn Sơn
4. Chức năng nhiệm vụ: Ngành nghề hoạt động chính:
- Giáo dục đào tạo khác chưa được phân vào đâu.
- Xây dựng thực nghiệm các công trình thuộc đề tài nghiên cứu chuyển giao công nghệ,
phần mềm thiết kế và khảo sát, khoan, phụt;
- Thi công, xây lắp các công trình thủy lợi, thủy điện, đường dây, trạm biến áp đến 35 KV, cầu, đường giao thông,
công trình hạ tầng cơ sở thuộc lĩnh vực thủy lợi, thủy điện;
- Tư vấn đấu thầu (không bao gồm xác định giá gói thầu và giá hợp đồng trong xây dựng) và hợp đồng kinh tế trong
xây dựng, tư vấn giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị cơ khí, điện (không bao gồm tư vấn pháp luật);
- Tư vấn thẩm tra dự án đầu tư, thẩm tra thiết kế, thẩm tra dự toán (hoạt động theo chứng chỉ hành nghề);
- Tư vấn kiểm định chất lượng xây dựng công trình, xác định nguyên nhân sự cố công trình, đánh giá
tác động môi trường các công trình xây dựng;
- Lập dự án đầu tư, quản lý dự án, tổng thầu dự án xây dựng các công trình thủy lợi - thủy điện, giao thông,
xây dựng, thủy sản, điện, cấp thoát nước, công trình biển, bến cảng;
- Thiết kế thiết bị động lực đối với trạm bơm và nhà máy thủy điện;
- Thiết kế lắp đặt phần điều khiển, tự động hóa đo lường cho các công trình thủy lợi thủy điện;
- Thiết kế đường dây và trạm biến áp đến 35KV;
- Thiết kế cấp điện đối với công trình thủy lợi thủy điện;
- Thiết kế thông gió, cấp nhiệt công trình thủy lợi;
- Thiết kế chế tạo máy thủy lực;
- Thiết kế cơ khí đối với các công trình thủy lợi thủy điện;
- Thiết kế tổ chức thi công các công trình thủy lợi;
- Thiết kế thủy văn, môi trường đối với các công trình thủy;
- Thiết kế kết cấu công trình cầu đường;
- Thiết kế công trình thủy công, thủy điện;
- Thiết kế quy hoạch công trình thủy;
- Thiết kế các công trình thủy nông;
- Thiết kế quy hoạch chuyên ngành thủy lợi, thiết kế các công trình thủy lợi;
- Thiết kế biện pháp khảo sát địa vật lý;
- Thiết kế nền, xử lý nền đối với công trình xây dựng.
- Thiết kế biện pháp khảo sát địa chất công trình;
- Thiết kế biện pháp khảo sát trắc địa ảnh công trình;
- Thiết kế biện pháp khảo sát trắc địa công trình.
5. Năng lực chuyên môn:
- Tư vấn thiết kế, thẩm tra các công trình thủy lợi thủy điện;
- Lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công các công trình thủy lợi thủy điện;
- Tư vấn giám sát thi công các công trình thủy lợi thủy điện;
- Thực hiện ứng dụng các đề tài nghiên cứu chuyển giao công nghệ, các tiến bộ KHKT chuyên ngành.
Phương châm của Công ty là: Chất lượng sản phẩm là mục tiêu hàng đầu và là thách thức lớn nhất đối với
Tổng công ty tư vấn xây dựng thỷ lợi Việt Nam-CTCP nói chung và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng thủy lợi thủy điện nói riêng.
6. Hoạt động sản xuất kinh doanh:
Các công trình đã và đang thực hiện:
6.1. Tư vấn thiết kế:
- Hồ chứa nước: 01 công trình
- Trạm bơm: 03 công trình
- Hệ thống thủy lợi – đê kè: 09 công trình
6.2. Tư vấn thẩm tra:
- Hồ chứa nước: 08 công trình
- Trạm bơm: 04 công trình;
- Hệ thống thủy lợi - đê kè – cống: 21 công trình;
6.3. Tư vấn giám sát thi công xây dựng:
- Hồ chứa nước: 01 công trình;
- Kè: 02 công trình

Số lượt xem: 597  -  Cập nhật lần cuối: 14/01/2019 05:33' CH
Các đơn vị thành viên
Giám đốc: Ông Trần Văn Tuấn -
Địa chỉ: No. 63, Unit 6, Dongmieng Road, Dongmieng Quater, Chantabury Dist., Vientiane Lao PDR
Điện thoại: 00856-21-21-2118    Fax: 00856-21-21-2118
Email: vanphonglao@hec.com.vn
Kế toán trưởng: Phan Kim Yến
Địa chỉ: Tầng 2, 95/2 Chùa Bộc - Đống Đa- Hà Nội
Điện thoại: 024-38521544     Fax: 024-35632169
Email: tckt@hec.com.vn
Chánh Văn phòng: KS. Lê Tuấn Anh
- Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà HEC, số 2, ngõ 95, đường Chùa Bộc, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024-38525635 Fax: 024-35632169
- Email: vanphong@hec.com.vn
Trưởng phòng: KS Đào Hoài Anh
Địa chỉ: Tầng 2, 95/2 Chùa Bộc-Đống Đa-Hà Nội
Điện thoại: 024-38526285       Fax: 024-35632169
Email: phongkinhdoanh@hec.com.vn     ktkhhec1@hn.vnn.vn
Giám đốc: Th.S. Lê Nho Thịnh
Địa chỉ: Tầng 3, 95/2 Chùa Bộc-Đống Đa-Hà Nội
Điện thoại: 84-024-38526276
Fax: 84-024-35639047
Email: hec11@hec.com.vn     hec11@vnn.vn
Giám đốc: Thạc sỹ Mai Xuân Thành
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc-Đống Đa-Hà Nội
Điện thoại: 024-38526288
Fax: 84-024-35639046
Email: hec12@hec.com.vn  hoặc tv12hec@gmail.com
Giám đốc: Thạc sỹ Nguyễn Chí Trường
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc-Đống Đa-Hà Nội
Điện thoại: 024-38530209
Fax: 84-024-385632169
Email:  hec13@hec.com.vn     hec13@vnn.vn
Giám đốc: ThS. Đỗ Ngọc Cương -
Địa chỉ: 95/8/116 Chùa Bộc - Đống Đa-Hà Nội
Điện thoại: 84-024-35636662/38526273
Fax: 84-024-38526273
Email: hec14@hec.com.vn     tvdkt@yahoo.com.vn
Trang: 1 2 3

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (024) 3852-6285 - Fax: (024) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,