HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

Công ty Tư vấn 13 (HEC13)


11:29' SA-20, 20/04/2012

Công ty Tư vấn 13 (HEC13) - Chi nhánh tổng công ty tư vấn xây dựng thuỷ lợi Việt Nam - CTCP tại Hà Nội

Giám đốc: Thạc sỹ Nguyễn Chí Trường
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc-Đống Đa-Hà Nội
Điện thoại: 024-38530209
Fax: 84-024-385632169
Email: hec13@hec.com.vn hec13@vnn.vn

Tiền thân: Trung tâm thuỷ điện thành lập ngày 10-4-2004; Xínghiệp Thiết kế Tư vấn xây dựng Thủy lợi – Thủy điện ngày 20/6/2008.

Từ 01/9/2013 TTTV&GS sáp nhập vào HEC13

1. Mô hình tổ chức:
HEC13 Là đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc, chịu sự quản lý, lãnh đạo của Tổng công ty.
Tổ chức gồm có:
* Giám đốc.
* Các Phó Giám đốc.
* Phòng Kinh doanh - Tổng hợp.
* Phòng Thiết kế 1.

* Phòng Thiết kế 2.

* Phòng Kỹ thuật.
* Phòng Thi công - Dự toán.
* Các Chủ nhiệm và người lao động.
2. Chức năng:
HEC13 là đơn vị sản xuất trực tiếp có chức năng hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, thiết kế các công trình, dự án thuộc các lĩnh vực về xây dựng và thủy lợi dưới sự chỉ đạo của Tổng công ty.
3. Nhiệm vụ:
a. Căn cứ vào hợp đồng và nội dung đề cương được Tổng giám đốc phê duyệt, Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện theo quy trình quản lý kỹ thuật chất lượng ISO 9001:2000 của Tổng công ty thuộc các lĩnh vực sau:
* Thiết kế quy hoạch, lập dự án đầu tư, thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện, lập tổng dự toán, dự toán công trình xây dựng, cụ thể là:
- Lập quy hoạch cho các dự án thủy lợi, thuỷ điện (bao gồm cả các ngành liên quan)
- Lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình.
- Lập dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình.
- Các bước thiết kế xây dựng công trình.
* Lập hồ sơ thầu thiết kế, thầu xây lắp, thầu mua sắm vật tư thiết bị hoặc hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ mời thầu thiết kế xây dựng.
* Nhận tổng thầu thiết kế và quản lý dự án theo điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng, giám sát kỹ thuật xây dựng.
* Thiết kế các biện pháp xử lý nền móng và thân công trình.
* Đánh giá tác động đối với các dự án, quy hoạch, xây dựng.
* Xây dựng công trình thử nghiệm, chuyển giao công nghệ.
b. Tham gia xử lý kịp thời các vấn đề có liên quan phát sinh hoặc cần sửa đổi kịp thời trong quá trình tư vấn, thiết kế thi công theo yêu cầu của Tổng công ty hoặc chủ đầu tư, và lập báo cáo thuyết minh cụ thể hợp lý để làm cơ sở tài liệu gốc phục vụ cho công trình và thanh quyết toán về sau.
c. Các chủ nhiệm đồ án, Giám đốc Công ty, chủ nhiệm chuyên ngành chịu trách nhiệm về chất lượng công việc và cùng tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình sản xuất sản phẩm theo ISO 9001:2000 của Tổng công ty, đồng thời tuân thủ theo quy trình, quy phạm, văn bản pháp quy hiện hành của nhà nước.
d. Tham gia tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ theo định kỳ quy định trong quy trình trong hệ thống ISO 9001:2008 của Tổng công ty.
e. Tham gia các cuộc học tập, hội thảo chuyên đề trong và ngoài nước về các lĩnh vực mà Tổng công ty quan tâm. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn thiết kế, quy trình, quy phạm, thiết kế điển hình, có trách nhiệm đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động.
f. Giao nộp hồ sơ theo đúng quy trình trong hệ thống ISO 9001:2008 của Tổng công ty
g. Thực hiện các dịch vụ tư vấn khác liên quan đến công tác đầu tư xây dựng.


4. Giám đốc đơn vị qua các thời kỳ:
Nguyễn Ngọc Lâm: 2008 - 2011

Nguyễn Văn Tập: 2011 - 2013

Nguyễn Chí Trường: 2013 đến nay

Số lượt xem: 1267  -  Cập nhật lần cuối: 15/01/2019 02:17' CH
Thư viện ảnh

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (024) 3852-6285 - Fax: (024) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,