HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

Phòng Kinh doanh


11:26' SA-11, 11/06/2012

Trưởng phòng: KS Đào Hoài Anh
- Địa chỉ: Tầng 2, 95/2 Chùa Bộc-Đống Đa-Hà Nội
Điện thoại: 024-38526285
Fax: 024-35632169
Email: phongkinhdoanh@hec.com.vn ktkhhec1@hn.vnn.vn

1. Mô hình tổ chức gồm:
* Trưởng phòng.
* Các Phó Trưởng phòng.
* Các chuyên viên và Nhân viên

2. Chức năng:
Là một đơn vị quản lý của Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP, thực hiện các công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
3. Nhiệm vụ:
a. Công tác kế hoạch
- Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn theo mục tiêu chiến lược để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hằng năm lập kế hoạch cho năm tới vào cuối quý IV để Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị.
- Lập kế hoạch tiến độ theo từng dự án, công trình đã ký kết Hợp đồng với khách hàng và triển khai ký kết Hợp đồng nội bộ đơn vị trong Tổng công ty để tổ chức thực hiện.
- Nghiên cứu, tìm kiếm, hợp tác với các đối tác khác trong và ngoài nước để thực hiện các công trình lớn, đa ngành.
- Kiểm tra nhắc nhở và xử lý kịp thời việc thực hiện của các đơn vị bị chậm trễ hoặc không đúng với các điều kiện đã ký kết trong Hợp đồng với khách hàng, đồng thời phối hợp với các đơn vị sản xuất xác định các phát sinh trong quá trình thực hiện các hợp đồng khoán nội bộ để trình Ban Tổng giám đốc xem xét, quyết định cách giải quyết.
- Định kỳ hàng tháng thu thập tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị, tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh so với kế hoạch đề ra và kế hoạch tháng tới cho Tổng giám đốc vào ngày cuối cùng của tháng.
- Lập kế hoạch mua sắm của toàn Tổng công ty để trình Tổng giám đốc phê duyệt.
- Lập hồ sơ mời thầu và tổ chức đấu thầu.
b. Công tác kinh doanh
* Công tác tham gia đấu thầu, chỉ định thầu
- Thu thập thông tin, tìm kiếm thị trường, nghiên cứu và tiếp cận thị trường, tìm hiểu về khách hàng (các Chủ đầu tư).
- Tiếp nhận thư mời thầu, hồ sơ mời thầu, nghiên cứu hồ sơ mời thầu, phân tích khả năng, nhận định đánh giá khả năng thắng thầu, đề xuất mục tiêu, chiến lược dự thầu.
- Trình và xúc tiến thực hiện việc nghiên cứu, khảo sát thực địa, phân tích kết quả và tham mưu cho Tổng giám đốc quyết định việc tham gia dự thầu.
- Phối hợp với các đơn vị chức năng trong Tổng công ty lập hồ sơ dự thầu, Phòng Kinh doanh chịu trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ dự thầu, tổ chức cuộc họp kiểm tra hồ sơ dự thầu lần cuối trước khi trình Tổng giám đốc phê duyệt.
- Đại diện theo ủy quyền của Tổng giám đốc tham dự đấu thầu, theo dõi trong suốt quá trình chấm, xét thầu.
- Khi Tổng công ty trúng thầu, phòng Kinh doanh thực hiện việc soạn thảo, thương thảo các Hợp đồng kinh tế với khách hàng trình Tổng giám đốc và khách hàng ký, tiến hành đăng ký với cơ quan Nhà nước theo quy định của pháp luật.
- Khi Tổng công ty không trúng thầu, phòng Kinh doanh thông báo cho phòng Tài chính - Kế toán biết để giải tỏa bảo lãnh dự thầu, tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm.
Công tác tham gia đấu thầu thực hiện theo Quy trình trong Hệ thống ISO 9001:2008 của Tổng công ty.
* Công tác triển khai thực hiện Hợp đồng đã ký với khách hàng
- Lập kế hoạch và tiến độ thực hiện từng dự án, công trình theo Hợp đồng đã ký.
- Tiến hành lập Hợp đồng nội bộ để Tổng công ty ký với các đơn vị (các nội dung được thực hiện theo quy chế ký kết, thực hiện và thanh toán các hợp đồng sản xuất kinh doanh)
- Theo dõi, đôn đốc, kết nối các khâu trong dây chuyền sản xuất chung trong toàn Tổng công ty có liên quan đến dự án, công trình, công việc đang thực hiện theo hợp đồng với khách hàng. Chịu trách nhiệm kiểm tra tiến độ thực hiện các hợp đồng nội bộ trong Tổng công ty.
- Các công trình Lào theo quy định riêng.
Công tác triển khai hợp đồng thực hiện theo Quy trình trong Hệ thống ISO 9001:2008 của Tổng công ty.
* Công tác hoàn thiện hồ sơ và giao nộp sản phẩm
- Phòng Kinh doanh có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ từ các đơn vị để làm thủ tục giao cho khách hàng
Lập thủ tục giao nộp hồ sơ cho khách hàng theo Quy trình trong Hệ thống ISO 9001:2008 của Tổng công ty.
* Công tác nghiệm thu, thanh lý Hợp đồng
- Đối với Hợp đồng với khách hàng bên ngoài: Phòng Kinh doanh thực hiện công việc nghiệm thu thanh lý hợp đồng với khách hàng. Phối hợp với phòng Tài chính - Kế toán của Tổng công ty trong việc nghiệm thu thanh toán.
- Đối với Hợp đồng nội bộ: Phòng Kinh doanh lập hồ sơ nghiệm thu nội bộ theo Quy chế số 18QĐ/HEC-HĐQT ngày 15/8/2008.
- Khi được nghiệm thu thanh toán với khách hàng thì được thanh toán toàn bộ.
* Công tác xem xét sự thỏa mãn của khách hàng và thực hiện hành động khắc phục, phòng ngừa
- Thu thập thông tin từ khách hàng, lắng nghe ý kiến về sự thỏa mãn của khách hàng, báo cáo cho Tổng giám đốc và truyền đạt thông tin đến các đơn vị có liên quan kịp thời và theo dõi, kiểm tra việc giải quyết.
- Kết hợp với các đơn vị thực hiện sản phẩm, dịch vụ không phù hợp đề ra phương án giải quyết cho khách hàng để tham mưu cho Tổng giám đốc.
- Thống kê và báo cáo Tổng giám đốc hàng tháng, hàng quý các khiếu nại của khách hàng theo từng đơn vị thực hiện, theo nội dung công việcđể kiểm soát chất lượng công việc trong Tổng công ty.
- Kiểm tra đánh giá, xác nhận việc thực hiện các hành động khắc phục hay phòng ngừa do khách hàng khiếu nại (trường hợp được lãnh đạo ủy quyền).
- Tham mưu cho Tổng giám đốc tổ chức các cuộc họp rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục hạn chế thấp nhất những khiếu nại của khách hàng.
c. Các công tác khác
- Công tác xây dựng cơ bản: Thẩm định hồ sơ đồ án, dự toán xây dựng mới và sửa chữa lớn.
- Tham gia quản lý công tác khoa học kỹ thuật.
- Theo dõi công tác thống kê.
- Theo dõi định mức đơn giá.
- Phối hợp với Phòng Tài chính Kế toán trong công tác hạch toán kinh tế.
- Thuê thầu phụ: Phòng Kinh doanh kết hợp với chủ nhiệm đồ án đề xuất danh sách nhà thầu phụ, chuyên gia, cộng tác viên để trình Tổng giám đốc phê duyệt và thực hiện các bước thương thảo, ký hợp đồng, theo dõi, kiểm tra, nghiệm thu thanh toán (theo Quy trình hướng dẫn trong Hệ thống ISO 9001:2008 của Tổng công ty).
- Theo dõi việc quản lý máy móc, thiết bị của các đơn vị, cùng với phòng Tài chính Kế toán lập thủ tục thanh lý tài sản, kiểm kê vật tư, máy móc, thiết bị của Tổng công ty.
- Quản lý điều hành xe của Tổng công ty phục vụ công tác.

Số lượt xem: 672  -  Cập nhật lần cuối: 14/01/2019 05:22' CH
Các bài viết khác:
Thư viện ảnh

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (024) 3852-6285 - Fax: (024) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,