HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

Phòng Tài chính - Kế Toán


11:27' SA-11, 11/06/2012

Kế toán trưởng: Phan Kim Yến
Địa chỉ: Tầng 2, 95/2 Chùa Bộc - Đống Đa- Hà Nội
Điện thoại: 024-38521544 Fax: 024-35632169

Email: tckt@hec.com.vn

1. Mô hình tổ chức gồm:
* Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng.
* Các Phó Trưởng phòng.
* Các chuyên viên và Nhân viên

2. Đội ngũ nhân lực:
Phòng Tài chính kế toán gồm 11 người
Trong đó: 9 người làm công việc chuyên môn và 2 người quản lý kho Bần.
3. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:
Qua 3 thời kỳ Kế toán trưởng là: Ông Nguyễn Đình Thới, ông Tăng Thiên Đăng và hiện nay là Bà Phan Kim Yến.
4. Chức năng và nhiệm vụ:
4.1. Chức năng:
Phòng Tài chính - Kế toán là đơn vị quản lý có chức năng giúp Tổng giám đốc quản lý tài chính và tổ chức kế toán trong Tổng công ty.
4.2. Nhiệm vụ:
a. Về quản lý tài chính
- Có trách nhiệm giúp Tổng giám đốc thực hiện đúng chế độ và quy định về quản lý vốn, tài sản, các quỹ; về kế toán, hạch toán, chế độ kiểm toán và các chế độ khác do nhà nước quy định.
- Tham mưu cho Tổng giám đốc sử dụng vốn và các quỹ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty để phục vụ kịp thời nhu cầu kinh doanh đảm bảo nguyên tắc bảo tồn và phát triển vốn.
- Tham mưu cho Tổng giám đốc định mức sử dụng vốn cho các đơn vị gồm: vốn ban đầu, vốn trong dịnh mức, vốn trên định mức và các lãi suất thực hiện cho từng loại vốn và những quy định, điều kiện sử dụng vốn cho các đơn vị sản xuất.
- Kết hợp chặt chẽ với phòng Kinh doanh và các đơn vị khác xác định giá thành hợp lý, đảm bảo hợp đồng an toàn trong sản xuất kinh doanh. Thường xuyên xem xét rút kinh nghiệm trong tính toán giá thành sản phẩm để tham mưu cho Tổng giám đốc.
- Giúp Tổng giám đốc thực hiện các nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.
b. Công tác kế toán
* Kế toán thanh toán và công nợ:
- Chịu trách nhiệm thường xuyên theo dõi, tham gia nghiệm thu, đối chiếu, thu hồi công nợ, việc trích nộp thuế đối với tất cả các Hợp đồng kinh tế của Tổng công ty với khách hàng.
- Ban hành các biểu mẫu thông kê, kế toán, kiểm tra, kiểm soát và hướng dẫn các đơn vị hạch toán theo quy định. Kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, sai phạm trong quá trình thực hiện công việc.
- Cùng với phòng Kinh doanh chịu trách nhiệm tính toán đơn giá sản phẩm giao khoán theo từng dự án, công trình cho các đơn vị được giao khoán trong Tổng công ty.
- Chịu trách nhiệm kiểm tra trước khi làm thủ tục thanh toán, trình Tổng giám đốc ký chi tạm ứng hoặc thanh quyết toán cho các hợp đồng nội bộ của các đơn vị.
- Tập hợp và lưu giữ các chứng từ theo từng năm để trình các cơ quan chức năng khi kiểm toán, kiểm tra theo các chế độ nhà nước quy định về lưu giữ hồ sơ tài chính.
* Kế toán tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế:
- Kết hợp với phòng Tổ chức - Nhân sự của Tổng công ty để xây dựng kế hoạch đơn giá tiền lương theo doanh thu hàng năm.
- Hàng tháng ứng tiền lương cho người lao động trong Khối văn phòng của Tổng công ty. Kết hợp với phòng Kinh doanh, phòng Tổ chức - Nhân sự chi trả lương thưởng cho người lao động trongTổng công ty hàng năm theo kết quả kinh doanh của Tổng công ty trình Tổng giám đốc phê duyệt.
- Hàng quý kiểm tra và chi chuyển tiền đóng BHXH, BHYT đúng thời gian quy định theo danh sách do phòng Tổ chức - Nhân sự lập.
- Theo dõi việc thực hiện, chi, hạch toán BHXH và BHYT trong Tổng công ty.
* Kế toán tiền mặt: Phải nắm chắc nguồn thu, chi và tiền mặt còn lại hàng ngày.
* Kế toán thuế: Phải tính toán đầy đủ để nộp thuế cho nhà nước.
* Kế toán thống kê và tài sản cố định:
- Thống kê các số liệu về số lượng, doanh thu, lao động tiền lương…của Tổng công ty.
- Lập báo cáo theo mẫu quy định của nhà nước hàng quý, 6 tháng, hàng năm đến Tổng giám đốc xem xét trình Hội đồng quản trị và các cơ quan chức năng.
- Theo dõi, kiểm tra, báo cáo định kỳ theo quy định tình hình tài sản, nguyên nhiên liệu, vật liệu trong kho do phòng quản lý và tài sản cố định hiện có của Tổng công ty. Cùng kết hợp bàn bạc với các đơn vị quản lý khác đề xuất ý kiến về mua sắm, thanh lý, bảo quản tài sản cố định.
- Chịu trách nhiệm làm thủ tục xuất nhập kho, thanh toán các chứng từ mua, bán, thanh lý tài sản cố định, các vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất kinh doanh trong toàn Tổng công ty và chịu trách nhiệm về tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của chứng từ, hóa đơn cần thanh toán trước khi trình Tổng giám đốc ký chi.
- Kế toán phụ trách chi nhánh, văn phòng đại diện.
c. Quản lý vật tư kho Bần
5. Các hoạt động chuyên môn:
- Phục vụ sản xuất: Luôn đáp ứng kịp thời về mặt tài chính để phục vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
- Hội thảo, tập huấn chuyên môn: Từ trước khi chuyển đổi thành Công ty cổ phần cho đến nay thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn cho toàn bộ đội ngũ Kế toán trong Tổng công ty. Cụ thể những năm gần đây: Năm 2007 tổ chức tập huấn công tác kế toán để phổ biến hướng dẫn cho đội ngũ kế toán toàn TCT chuẩn bị chuyển đổi sang Công ty cổ phần; Năm 2008 đến 2011 thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo, tập huấn để phổ biến và hướng dẫn cho toàn bộ đội ngũ kế toán các đơn vị trong Tổng công ty về chính sách mới.
6.Các hoạt động xã hội:
- Văn hóa thể thao: Thường xuyên tham gia các hoạt động VHTT do Công đoàn TCT phát động và đạt được nhiều thành tích.
Cụ thể: Năm 2008 đạt giải Nhì tốp ca Hội diễn văn nghệ quần chúng.
Năm 2010 đạt giải Ba thi đấu bóng bàn đơn nữ và nhiều danh hiệu khác.
7. Các phần thưởng:
- Về mặt Công đoàn: Luôn đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.
- Về mặt chính quyền: Phòng luôn đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc qua các năm, và được Chính phủ tặng bằng khen.

Số lượt xem: 604  -  Cập nhật lần cuối: 14/01/2019 05:21' CH
Các bài viết khác:
Thư viện ảnh

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (024) 3852-6285 - Fax: (024) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,