HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

Văn phòng đại diện HEC tại Lào


11:27' SA-11, 11/06/2012

Lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng công ty và Cục Thủy lợi nước CHDCND Lào

Giám đốc: Ông Trần Văn Tuấn
Địa chỉ: No. 63, Unit 6, Dongmieng Road, Dongmieng Quater, Chantabury Dist., Vientiane Lao PDR
Điện thoại: 00856-21-21-2118 Fax: 00856-21-21-2118

Email: vanphonglao@hec.com.vn

1. Mô hình tổ chức:
Văn phòng đại diện Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam tại Viêng Chăn – Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào là đơn vị phụ thuộc chịu sự quản lý và lãnh đạo của Tổng công ty.
Văn phòng được mở tài khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, được sử dụng con dấu theo mẫu quy định để giao dịch trong công tác, chức năng, nhiệm vụ được giao.
Tổ chức gồm:
* Giám đốc, Phó giám đốc VPĐD
* Các cán bộ kỹ thuật, nhân viên
2. Chức năng, nhiệm vụ:
* Đại diện quyền và nghĩa vụ của Tổng công ty tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
* Là đầu mối giao dịch, tiếp xúc với các đối tác để tìm kiếm công việc về tư vấn khảo sát, thiết kế các công trình.
* Báo cáo kịp thời những công việc ở Lào về Tổng công ty.
* Theo dõi việc thực hiện hợp đồng đã ký, báo cáo ngay các vấn đề phát sinh để Tổng công ty xem xét và quyết định.
* Thực hiện giao nộp hồ sơ, đồ án thiết kế cho chủ đầu tư.
* Cùng với các đơn vị trong Tổng công ty nghiệm thu, thanh toán, thanh lý hợp đồng với Chủ đầu tư.
* Quan hệ với cơ quan Lào chuẩn bị các thủ tục cho người, phương tiện và thiết bị của Tổng công ty sang Lào làm việc.
* Là cầu nối trong quan hệ giữa Tổng công ty và Cục thủy lợi Lào.
* Văn phòng đại diện có trách nhiệm thay mặt Tổng công ty thực hiện đúng các quy định về quản lý văn phòng đại diện của nước CHDCND Lào.
* Người lao động ở Văn phòng có trách nhiệm thi hành đúng pháp luật của nước CHDCND Lào, nước CHXHCN Việt Nam và Tổng công ty.

Số lượt xem: 642  -  Cập nhật lần cuối: 02/07/2015 11:25' SA
Các bài viết khác:
Thư viện ảnh

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (024) 3852-6285 - Fax: (024) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,