HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ III (2018-2023)


03:23' CH-02, 02/06/2021

Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) trân trọng kính mời các quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ III (2018-2023). Cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, Thứ ba, ngày 29 tháng 06 năm 2021.
2. Địa điểm: Phòng họp 210, trụ sở chính HEC, số 2 ngõ 95, phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
3. Nội dung Đại hội:

  • Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
  • Báo cáo của BKS về thẩm định các báo cáo của HĐQT;
  • Tờ trình của HĐQT về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
  • Tờ trình của HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
  • Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tỏng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP lần thứ năm;
  • Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty lần thứ nhất;
  • Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị lần thứ nhất;
  • Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát lần thứ nhất.

4. Thành phần: Tất cả các cổ đông có tên trong "Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán" do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp cho HEC ngày 24/05/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4. Tài liệu:

Kính mời Quý cổ đông xem thông tin chi tiết tại các đường link dưới đây:

6. Xác nhận tham dự Đại hội: Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Văn phòng HEC trước 17g00 ngày 24/06/2021 thông qua một trong các hình thức sau:

  • Gửi thư đảm bảo tới địa chỉ: Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP, số 2 ngõ 95, phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
  • Fax theo số: 024.35632169, hoặc địa chỉ Email: vanphong@hec.com.vn.

Rất hân hạnh được đón tiếp!.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HEC

Số lượt xem: 127  -  Cập nhật lần cuối: 16/06/2021 03:13' CH
Thư viện ảnh

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (024) 3852-6285 - Fax: (024) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,