HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, nhiệm kỳ (2022-2027)


04:02' CH-26, 26/05/2023

Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) trân trọng kính mời các quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, nhiệm kỳ (2022-2027). Cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 14 giờ 00 phút, Thứ Sáu, ngày 16 tháng 06 năm 2023.
2. Địa điểm: Tầng 2, Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP, số 2 ngõ 95, phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
3. Nội dung Đại hội:

 • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
 • Báo cáo của HĐQT;
 • Báo cáo của Ban Kiểm soát;
 • Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
 • Thông qua phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 • Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023;
 • Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023;
 • Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
 • Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
 • Thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh;
 • Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
 • Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần: Tất cả các cổ đông có tên trong "Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán" do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp cho HEC ngày 16/05/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5. Tài liệu:

Kính mời Quý cổ đông xem thông tin chi tiết tại các đường link dưới đây:

6. Xác nhận tham dự Đại hội: Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Ban thư ký Hội đồng quản trị HEC trước 17g00 ngày 15/06/2023 thông qua một trong các hình thức sau:

 • Gửi thư đảm bảo tới địa chỉ: Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP, số 2 ngõ 95, phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
 • Địa chỉ Email: vanphong@hec.com.vn.

Rất hân hạnh được đón tiếp!.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HEC

Số lượt xem: 241  -  Cập nhật lần cuối: 19/06/2023 11:40' SA
Thư viện ảnh

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (024) 3852-6285 - Fax: (024) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Mạnh Hải - Chủ tịch HĐQT
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,