HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

10:45' SA 03/04/2023
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP
10:39' SA 03/04/2023
Báo cáo tài chính riêng Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán
04:22' CH 01/04/2022
Báo cáo tài chính năm 2021
05:16' CH 09/04/2021
Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP
03:44' CH 31/03/2021
Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 (Đã được kiểm toán)
02:31' CH 13/04/2020
Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 (đã được kiểm toán)
03:12' CH 30/03/2020
Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 (đã được kiểm toán)
Trang: 1 2 3
Liên hệ với HĐQT
Thông tin liên lạc
Họ Tên:
*
Địa chỉ:
*
Điện thoại:
*
E-mail:
*
Thông tin thêm:
Nội dung liên hệ
Tiêu đề:
*
Mã cổ đông:
*
Nội dung:
*
File đính kèm:
Mỗi file đính kèm có dung lượng không được vượt quá 2048 KB
Mã kiểm tra:
VIE Portal NG Captcha Image*

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (024) 3852-6285 - Fax: (024) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Mạnh Hải - Chủ tịch HĐQT
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,