HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam
04:07' CH 19/11/2018
Nghị quyết HĐQT về việc thoái phần vốn thuộc sở hữu của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP tại Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Thủy điện (HEC17)
05:25' CH 27/07/2018
Nghị quyết của HĐQT Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt nam-CTCP ngày 27/07/2018
11:42' SA 25/06/2018
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, nhiệm kỳ 2018-2023 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP.
01:38' CH 28/04/2017
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP.
04:58' CH 27/03/2017
Ngày 27/03/2017 HĐQT Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP đã ra nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
03:59' CH 06/05/2016
Nội dung chi tiết Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem tại đây.
10:17' SA 11/05/2015
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua nghị quyết và giao cho HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Đại Hội Đồng Cổ Đông trong phiên họp tới.
Trang: 1 2
Liên hệ với HĐQT
Thông tin liên lạc
Họ Tên:
*
Địa chỉ:
*
Điện thoại:
*
E-mail:
*
Thông tin thêm:
Nội dung liên hệ
Tiêu đề:
*
Mã cổ đông:
*
Nội dung:
*
File đính kèm:
Mỗi file đính kèm có dung lượng không được vượt quá 2048 KB
Mã kiểm tra:
VIE Portal NG Captcha Image*

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (024) 3852-6285 - Fax: (024) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,