HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

#Số hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1

18/2016/TT-BXD

30/06/2016Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình
2

17/2016/TT-BXD

30/06/2016Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng
3

16/2016/TT-BXD

30/06/2016Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng
4

15/2016/TT-BXD

30/06/2016Hướng dẫn về cấp phép xây dựng
5

14/2016/TT-BXD

30/06/2016Hướng dẫn về cấp phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.
6

119/2015/NĐ-CP

13/11/2015Nghị định quy định các đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng.
7

46/2015/NĐ-CP

12/05/2015NGHỊ ĐỊNH 46/2015/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
8

59/2015/NĐ-CP

18/06/2015Nghị định số : 59/2015/NĐ-CP Về quản lý dự án đầu tư xây dựng
9

43/2015/NĐ-CP

06/05/2015Nghị định 43/2015/NĐ-CP về quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước.
10

32/2015/NĐ-CP

25/03/2015Nghị định32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thay thế nghị định số 112/2009/NĐ-CP. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/5/2015
11

63/2014/NĐ-CP

26/06/2014Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/8/2014
12

11/2014/TT-BGTVT

29/04/2014THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CẦU TREO DÂN SINH
13

09/2014/TT-BNNPTNT

26/03/2014Hướng dẫn việc xây dựng đề cương lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC), đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đối với các dự án do Bộ này quản lý.
Thông tư 09 có hiệu lực từ ngày 11/05/2014
14

54/2013/TT-BNNPTNT

17/12/2013Thông tư Hướng dẫn phân cấp đê và quy định tải trọng cho phép đối với xe cơ giới đi trên đê.
15

17/2013/TT-BXD

30/10/2013Thông tư Hướng dẫn xác định & quản lý Chi phí khảo sát xây dựng
16

13/2013/TT-BXD

15/08/2013Thông tư Quy định thẩm tra, Thẩm định và phê duyệt Thiết kế xây dựng công trình
17

10/2013/TT-BXD

25/07/2013Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng
18

795/QĐ-TTg

23/05/2013Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2020.
19

11/2012/TT-BXD

25/12/2012Hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng
20

15/2013/NĐ-CP

06/02/2013Nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng (Nghị định này thay thế Nghị định 209/2004/NĐ-CP ban hành ngày 16-12-2004)
Page: 1/2

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (024) 3852-6285 - Fax: (024) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Mạnh Hải - Chủ tịch HĐQT
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,