HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam
#Số hiệuNgày ban hànhTrích yếu
21

209/2004/NĐ-CP

16/12/2004Nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng
22

112/2009/NĐ-CP

14/12/2009Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
23

113/2009/NĐ-CP

15/12/2009Về giám sát và đánh giá đầu tư
24

957/QĐ-BXD

29/09/2009Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình
25

10/2011/TT-BTC

26/01/2011Quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước
Page: 2/2

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (04) 3852-6285 - Fax: (04) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .