HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nhiệm kỳ III (2018-2023)

Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) trân trọng kính mời quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nhiệm kỳ III (2018-2023). Cụ thể như sau:
1. Thời gian: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, Thứ hai, ngày 29 tháng 06 năm 2020.
2. Địa điểm: Phòng họp 210, trụ sở chính HEC, số 2 ngõ 95, phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
3. Nội dung Đại hội:

Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
Báo cáo của BKS về thẩm định các báo cáo của HĐQT;
Tờ trình của HĐQT về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
Tờ trình của HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong "Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán" do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp cho HEC ngày 10/06/2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
Liên hệ với HĐQT
Thông tin liên lạc
Họ Tên:
*
Địa chỉ:
*
Điện thoại:
*
E-mail:
*
Thông tin thêm:
Nội dung liên hệ
Tiêu đề:
*
Mã cổ đông:
*
Nội dung:
*
File đính kèm:
Mỗi file đính kèm có dung lượng không được vượt quá 2048 KB
Mã kiểm tra:
VIE Portal NG Captcha Image*

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (024) 3852-6285 - Fax: (024) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,