HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

54/2013/TT-BNNPTNT

Số hiệu54/2013/TT-BNNPTNT
Trích yếuThông tư Hướng dẫn phân cấp đê và quy định tải trọng cho phép đối với xe cơ giới đi trên đê.
Loại văn bản:Thông tư
Đơn vị ban hành:Bộ và ngang bộ
Người ký:Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành:17/12/2013
Ngày hiệu lực:07/02/2014
Số lượt xem:26
Người tạo:anhdt
Thời gian tạo:2014/02/07 10:52:31
Tài liệu đính kèm:
Thông tư Hướng dẫn phân cấp đê và quy định tải trọng cho phép đối với xe cơ giới đi trên đê.
Các tài liệu khác:

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (04) 3852-6285 - Fax: (04) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .