HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc 31-12-2010 (đã được kiểm toán)


03:58' CH-22, 22/04/2011

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP
Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010
(đã được kiểm toán)

Tải file : BC Tai chinh 2010.pdf về để xem chi tiết

Số lượt xem: 103  -  Cập nhật lần cuối: 23/04/2012 04:00' CH
Liên hệ với HĐQT
Thông tin liên lạc
Họ Tên:
*
Địa chỉ:
*
Điện thoại:
*
E-mail:
*
Thông tin thêm:
Nội dung liên hệ
Tiêu đề:
*
Mã cổ đông:
*
Nội dung:
*
File đính kèm:
Mỗi file đính kèm có dung lượng không được vượt quá 2048 KB
Mã kiểm tra:
VIE Portal NG Captcha Image*

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (04) 3852-6285 - Fax: (04) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .