HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

Kỹ thuật tưới cục bộ - Thiết kế, lắp đặt, vận hành, đánh giá - Tài liệu dịch của FAO

Tiêu đềKỹ thuật tưới cục bộ - Thiết kế, lắp đặt, vận hành, đánh giá - Tài liệu dịch của FAO
Số lượt xem:17
Người tạo:Nguyễn Đức Tuấn
Thời gian tạo:2012/12/15 22:45:16

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (04) 3852-6285 - Fax: (04) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ