HEC - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam

Một số hình ảnh của đoàn viên TNCS HCM trong chuyến dã ngoại về quê Bác & thăm quan học tập công trình Ngàn Trươi - Cẩm Trang

DSC 0056
DSC 0059
DSC 0075
DSC 0077
DSC 0082
DSC 0094
DSC 0102
DSC 0108
DSC 0121
DSC 0125
DSC 0129
DSC 0152
DSC 0170
DSC 0181
DSC 0183
DSC 0184
DSC 0188
DSC 0200
DSC 0210
DSC 0215

Tài nguyên

© 2012 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP
Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: (04) 3852-6285 - Fax: (04) 3563-2169
Trưởng ban biên tập: Võ Văn Lung - P.TGĐ
Số lượt truy cập: .
Số người trực tuyến: .